250 LET BEETHOVNA

Št. strani: 12


250 LET BEETHOVNA
(e-učna pot)
Februar 2020

Pozdravljeni!

Težavnost: od 7. do 9. razreda OŠ
Predvideni čas reševanja 10-20 min
Učni cilji: Odkrivamo delo in življenje skladatelja Beethovna
Avtor učne poti Rebeka Tomšič in Peter Grum
Avtor tiskane izdaje v reviji PIL Peter Grum


<< Stran 1
Stran 2
Št. strani: 12
Ludwig van Beethoven se je rodil 16. decembra 1770 v nemškem mestu Bonn. Kdor se še ni srečal s tem velikim glasbenim umetnikom, ga bo zagotovo dodobra spoznal letos, ko svet praznuje 250. obletnico njegovega rojstva. Beethovna, ki ga različni viri opisujejo kot revolucionarja in genija, ki je spremenil tok glasbene zgodovine, tokrat spoznavamo tudi v Veseli šoli.

V februarski številki revije PIL si prebral veliko zanimivosti in dejstev o Beethovnu. V nadaljevanju učne poti pa odkrij še več.
<< Stran 2
Stran 3
Št. strani: 12
Beethoven

Beethoven je bil čudežni deček, Mozartov naslednik in Haydnov učenec, pa ne preveč navdušen. Po letu dni se je zato poslovil od Haydna, v svoji umetnosti pa razširil ustaljene oblike klasicizma in jim dodal izrazito individualistično noto. Letos obeležujemo 250. obletnico njegovega rojstva, zato se bomo v nadaljevanju seznanili s skladateljevim življenjem in delom ter glasbenim svetom njegovega časa.

<< Stran 3
Stran 4
Št. strani: 12
Odo radosti (originalno Ode »An die Freude«) je napisal nemški pesnik Johann Christoph Friedrich Schiller. Znana je zaradi mojstrske uglasbitve, ki jo je v četrti stavek Devete simfonije vključil Ludwig van Beethoven.

Leta 1972 je Svet Evrope razglasil Beethovnovo Odo radosti za svojo himno, leta 1985 pa so jo predsedniki držav in vlad razglasili za uradno himno Evropske unije. Prijetno se namesti in jo poslušaj!
<< Stran 4
Stran 5
Št. strani: 12
Besedilo Ode radosti v prevodu Smiljana Samca gre takole:
Radost! Radost, od Boga nam dana, hčerka iz Elizija, v tempelj, kjer si nam prižgana, stopamo, božanstvena! Združil čar nam tvoj bogat je, kar razbil je kruti čas; vsi ljudje ljudem so bratje, če jim ti zvedriš obraz. Komur je naključje dalo, da ima prijatelja, kdor dobil je ženko zalo, naj veselju duška da! Srečen, kdor ima na zemlji eno samo dušico! Kdor pa sam trpiš, ne jemlji naše sreče nam za zlo! Radost pije vsako bitje z grudi, ki jih zemlja da; vsak, kdor dober in odkrit je, radosti sladkost pozna. Radost daje vinsko trto, daje nam prijatelja; črv ima k nji pot odprto kakor kerub do Boga! Z njo kot božje sonce smelo hodi čez nebesni svod, pojdi, človek, svojo pot, k zmagi kot junak veselo! Naj objamem milijone! Naj poljubim božji svet! Bratje, čez nebo razpet. Bog, naš oče, ne zatone! Mar se treseš, zemlja siva. Slutiš, kaj je stvarnik, svet? Išči med svetovi sled: Nad zvezdami on prebiva!
Oda radosti


Schillerjeva Oda radosti odseva pesnikovo idealistično vizijo človeštva kot skupnosti bratskih narodov. V to vizijo je verjel tudi Beethoven. Evropska himna tako ni zgolj himna Evropske unije, temveč himna Evrope v najširšem pomenu.

Himna nima besedila in je inštrumentalna. Z univerzalnim jezikom glasbe izraža evropske ideale svobode, miru in solidarnosti. Vsaka država članica Evropske unije ima seveda še vedno svojo himno, ki govori o njeni nacionalni identiteti, in tako evropska himna ne nadomešča državnih himn, temveč poudarja skupne vrednote.


Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat´ dan … Kdo je napisal melodijo za slovensko himno Zdravljica?
Janez Menart
Janez Krstnik Dolar
Ladislav Leško
France Prešeren
Stanko Premrl
<< Stran 5
Stran 6
Št. strani: 12
Velikega mojstra glasbe Wolfganga Amadeusa Mozarta je nenehno skrbelo, ali bo dobil dovolj naročil in bo zaslužil dovolj denarja.
»Svobodni umetnik« in položaj skladatelja v družbi

Beethoven je bil prvi skladatelj novejšega časa, ki se je lahko bolj ali manj brez finančnih skrbi in obveznosti odločal, kaj in kdaj želi komponirati. Do takrat je bilo običajno, da so skladatelji in drugi glasbeniki delovali v službi dvora, Cerkve ali mesta. Bach je moral skrbeti za takšno glasbo, kot jo je opredeljevala njegova pogodba z vsakokratnimi delodajalci. Haydn je moral večino življenja nositi uniformo služabnika. Mozart, ki je v zrelih letih skušal preživeti kot svobodni umetnik, je imel veliko skrbi s tem, da je dobil dovolj naročil. Beethovnu pa je že ob prihodu na Dunaj uspelo med visokim plemstvom pridobiti dovolj gorečih podpornikov, ki so mu omogočili sorazmerno lagodno življenje. Najprej mu je redne dohodke priskrbel grof Waldstein, leta 1800 pa mu je (dokler si ne bi našel redne zaposlitve) knez Lichnowsky namenil 600 goldinarjev na leto. No, redne zaposlitve si Ludwig ni nikoli našel, a si je niti ni želel. Kasneje so dunajski plemiči zbirali denar, da bi skladatelj le ostal v njihovem mestu. Nadvojvoda Rudolf, takrat Beethovnov učenec, ter kneza Kinsky in Lobkowitz so mu v začetku leta 1809 ponudili dosmrtno letno rento 4000 goldinarjev. To bi bilo danes enakovredno znesku med 80 in 90 tisoč evrov letno, vendar izplačila niso bila redna, precej vrednosti je pobralo tudi razvrednotenje denarja v času napoleonskih vojn. Tako je skladatelj sredstva pridobival tudi z glasbenim poukom, koncertiranjem in prodajanjem pravic za izvedbe in natise svojih skladb.

A v odnosu do plemiških krogov se v nasprotju s svojimi glasbenimi kolegi in predhodniki nikoli ni počutil podrejenega.

Trije najbolj vidni ustvarjalci glasbenega klasicizma so skladatelji Mozart, Haydn in Beethoven. Kako imenujemo osebo, ki živi in ustvarja v istem času?
Sodelavec
Abraham
Sodobnik
Soustvarjalec
<< Stran 6
Stran 7
Št. strani: 12
Simfonija v F-duru, opus 68: »Ljubljanski« prepis je dragocen vir, ki ga hrani Narodna in univerzitetna knjižnica NUK v Ljubljani. Ta dokument je enakovreden rokopisu, ki ga hranijo v skladateljevem rojstnem Bonnu, in drugim dokumentom, ki se tičejo 6. simfonije.
Beethoven v Ljubljani

Glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice (NUK) hrani številna pričevanja o glasbeni preteklosti na slovenskih tleh. Nekateri predmeti imajo izjemen pomen za našo in širšo, evropsko kulturno dediščino. Dokument, prepis Beethovnove 6. simfonije, Pastoralne simfonije, sodi med zelo pomembne predmete.

Kako je prepis 6. simfonije sploh prišel k nam? Na podlagi doslej znanih virov sklepamo, da je Beethoven partituro poslal Filharmonični družbi v Ljubljani, ki je hotela njegovo delo izvesti na koncertu. Leto po uspešno izvedenem koncertu je Filharmonična družba skladatelju podelila častno diplomo, z njo je Beethoven postal častni član Filharmonične družbe. Beethoven je v zahvalo Filharmonični družbi napisal pismo, v katerem je obljubil, da jim bo podaril svoje še neobjavljeno delo. Beethoven leta 1819 v Ljubljano ni dostavil nobene skladbe oziroma nimamo nobene partiture. Edina partitura, ki jo neposredno povezujemo s skladateljem, je prej omenjena Pastoralna simfonija, ki jo je Beethoven najverjetneje že poslal pred podeljenim častnim članstvom.


Partitura je notni zapis večglasne skladbe, ki jo hkrati izvaja več glasbenih instrumentov ali vokalistov. Izvleček iz partiture, ki ga izvaja posamezni glasbenik v zasedbi, imenujemo part. Partituro, notni zapis simfonične glasbe, lahko izvede simfonični orkester.

Kako se imenuje osrednja glasbena ustanova v Sloveniji z bogato tradicijo v evropskem merilu, naslednica Filharmonične družbe, pod okriljem katere delujeta simfonični orkester in zbor?
Slovenska filharmonija
Slovensko narodno gledališče, Opera in balet
Cankarjev dom
Glasbena matica Maribor

<< Stran 7
Stran 8
Št. strani: 12
Haydn je preživel velik del svoje kariere (več kot 40 let) kot dvorni glasbenik pri premožni družini Esterhazy na njihovem oddaljenem posestvu v Železnem (Eisenstadt) v Avstriji. Izoliran od drugih skladateljev in trendov v glasbi je razvijal svoj slog. Ob svoji smrti je bil med najbolj cenjenimi skladatelji v Evropi.
Naporno ustvarjanje

Beethoven je rad ustvarjal na dolgih sprehodih v naravi. Glasbene zamisli je dobival ob hoji po gozdovih, v tišini noči ali ob sončnih vzhodih. Sam je rekel, da se zamisli porodijo iz občutij, ki se pesniku preobrazijo v besede, njemu pa v tone, ki se na koncu izrazijo v obliki not. A kljub svoji nedvoumni genialnosti se ta ni kazala tako kot pri Mozartu, ki je ideje in cele skladbe kar stresal iz rokava. Primerjajmo opuse treh dunajskih klasikov:


HaydnMozartBeethoven
Opere13221
Maše14172
Simfonije104509
Koncerti>30>407
Godalni kvarteti832316
Klavirske sonate521832


Beethovnove skladbe so res precej obsežnejše kot dela predhodnikov in sodobnikov, a manjši opus (število napisanih skladb) je v glavnem posledica tega, da je ustvarjal s težavo.

Glasbene zamisli, ki jih je dobil med sprehodi v naravi, je zapisoval v beležke z osnutki skladb. Nato jih je dolgo, tudi po več let, razvijal, preoblikoval in brusil, da bi končno le ustrezale njegovim visokim idealom. Ohranjenih je več kot 70 beležk z več tisoč stranmi glasbenih osnutkov. Tudi že izvedena dela je pozneje še večkrat dodatno popravljal.

Sonata (iz italijanščine sonare, zveneti) je (večstavčna) inštrumentalna glasbena oblika. Klavirska sonata je napisana za:
vokal s klavirsko spremljavo
orkester
solo klavir


<< Stran 8
Stran 9
Št. strani: 12
Godalni kvartet sestavljata 2 violini, viola in violončelo.
Godalni kvarteti

S pojmom godalni kvartet poimenujemo:

a) komorno godalno zasedbo, ki jo sestavljajo 2 violini, viola in violončelo,
b) večstavčno skladbo, napisano za to zasedbo.

Zvrst godalnega kvarteta se je oblikovala v 2. polovici 18. stoletja, najprej predvsem za ljubiteljsko zasebno muziciranje v plemiških in meščanskih salonih. Kot domača inteligentna zabava je bilo igranje v kvartetu v izobraženih krogih nadvse priljubljeno celotno 19. stoletje in še pozneje. Klasicistični in romantični skladatelji so pisali cele serije kvartetov, predvsem kot zvrst lahkotnejše glasbe.

Že prvi Beethovnovi kvarteti (op. 18, leta 1800) so izražali novo svežino, s »kvarteti Razumovskega« (posvečeni so bili princu Andreju Razumovskemu) pa je že začel pisati »simfonije za štiri godala«. Do tedaj je veljal kvartet za zvrst glasbe za domače muziciranje, ki so ga zmogli tudi vešči ljubiteljski glasbeniki. Ti Beethovnovi kvarteti pa so pred velik izziv postavili tudi najboljše poklicne godalce. Zaradi dotlej neznanega stila so bili težko sprejemljivi tako za izvajalce kot za poslušalce.

Beethovnov dinamični razvoj glasbenih misli je rušil uravnotežena razmerja klasicističnega obdobja.

Ugleden poznavalec naj bi skladatelja podražil: »Saj ne šteješ teh del za glasbo?«, ta pa mu je odvrnil:»Oh, saj niso za vas, ampak za prihodnje dobe.«

Tudi izvajalci, ki so prvič izvedli te kvartete, so najprej menili, da se Beethoven iz njih norčuje. Ko je Beethoven slišal, da se je vodja kvarteta jezil zaradi nekega izjemno težkega odseka, se je značilno odzval: »Misliš, da me brigajo njegove bedne gosli, ko mi Muza govori?«

Zadnji godalni kvarteti (op. 127–135, 1824–26) so poseben svet, podoben zadnjim klavirskim sonatam. Sodobniki jih niso razumeli, čutili pa so njihovo veličino. Število stavkov je povečal tudi do 7 in vključeval zapleteno baročno obliko fuge.

Kdor ustvarja, piše glasbena dela, skladbe je skladatelj. Skladatelj, ki ustvari izvirno glasbeno delo, je avtor glasbenega dela. Sodelavci pri ustvarjanju izvirnega glasbenega dela (avtorji oz. soavtorji) so lahko:

- skladatelj
- avtor besedila, libreta ipd.

Libreto je besedilo odrskega ali vokalno-inštrumentalnega dela. Lahko je tudi scenarij za balet in pantomimo. Napiše ga libretist, izraz pa prihaja iz italijanščine in pomeni mala knjiga.

Katero od naštetih je odrsko delo, za katero besedilo napiše libretist?
sonata
opereta
simfonija
koncert

<< Stran 9
Stran 10
Št. strani: 12
Ste si ogledali vseh 8 delov filma, v katerem nastopa bernardinec z imenom Beethoven?
zanimivosti

Zanimivosti / Ste vedeli?

Beethovnov sestavljeni priimek je flamskega/nizozemskega izvora. Njegov ded se je v nemško okolje priselil iz flamskega mesta Mechelen (danes v Belgiji). Predpona »van« pomeni »iz« in običajno označuje geografsko lokacijo ali kraj. Ludwigov daljni prednik je bil očitno iz kraja z imenom Beethoven ali kaj podobnega.

Beethoven je veliko prebiral »klasike« svojega časa in preteklih obdobij: starogrškega Homerja, antičnega filozofa Platona, sodobnika Goetheja.

Poučevanje mu ni bilo v največje veselje. V uk je sprejel le dokazano talentirane mladeniče in lepa dekleta. Pri teh talent ni bil nujno potreben.

Pred komponiranjem naj bi pogosto pomočil glavo v mrzlo vodo.

Beethovnovo glasbo pogosto uporabijo kot poseben učinek v filmih, npr. disco predelavo odlomka iz 5. simfonije v filmu Vročica sobotne noči (Saturday Night Fever, 1977), odlomek iz 7. simfonije v filmu Kraljevi govor (The King`s Speech, 2010) ali »Odo radosti« iz 9. simfonije v filmu Umri pokončno (Die Hard, 1988).

Tu poslušaj disco predelavo 5. simfonije.

Beethoven je »posodil« ime glavnemu junaku serije filmov o psu bernardincu, posnetih med letoma 1992 in 2014. Skladatelj je za zdaj uspešnejši od filmskih ustvarjalcev, saj se je število filmov ustavilo pri številki 8, Ludwig pa je simfonični opus končal z »Deveto«.

Na nagrobnik so mu napisali samo »Beethoven«. To še danes vsakomur dovolj pove.
Katerega leta je umrl Beethoven?
2004
1912
1827
1703


<< Stran 10
Stran 11
Št. strani: 12
Orkester.
9. simfonija

Še preden je Ludwig zapustil rojstni Bonn, je imel v načrtu uglasbitev odlomka iz Ode radosti (nem. An die Freude), pesnitve nemškega književnika Friedricha Schillerja. K tej ideji se je še večkrat vračal, slednjič jo je udejanjil v sklepnem stavku svoje poslednje simfonije. To delo je s svojo globino, prepletenostjo glasbenih misli, dramatičnostjo, obsežnostjo (traja 70 minut) in sporočilnostjo postalo svetilnik prihodnjim rodovom. V skladu s svojimi ideali je skladatelj izbral tiste odlomke iz pesnitve, ki govorijo o ljubezni do »večnega nebeškega Očeta« in o medsebojnem bratstvu človeštva v veselju. Še kako aktualno sporočilo tudi za današnji čas!

Celotna 9. simfonija je veliko simfonično slavje. Ko se na začetku Finala po kratkih spominskih »izletih« v glasbene teme predhodnih stavkov v glasbo prikradejo zvoki kaosa in dvoma, skladatelj uporabi človeški glas, ki povabi: »O, prijatelji, nikar teh tonov! Temveč vse bolj milo pesem zapojmo, in vse bolj radostno!« To je iztočnica za zbor in soliste, ki nato s péto besedo dopolnjujejo Beethovnovo tonsko pesnitev.

Pri prvi izvedbi, 7. maja 1824, je kot »sodirigent« na odru sodeloval tudi sam skladatelj. Ker je bil popolnoma gluh, je glavni dirigent glasbenikom naročil, naj Beethovnovih zamahov ne upoštevajo. Med navdušenim stoječim aplavzom ob koncu je Ludwig še vedno gledal v partituro. Pevka solistka ga je nato obrnila proti občinstvu, da se mu je lahko priklonil in končno doživel veliko zadoščenje ob izjemnem uspehu simfonije.

Simfonija je praviloma glasbena oblika za orkester in ima štiri stavke. Sledijo si v zaporedju:
1. stavek (hiter) v sonatni obliki;
2. stavek (počasen) v pesemski obliki ali kot téma z variacijami;
3. stavek je plesni (menuet) ali šaljiv (scherzo);
4. stavek (hiter, živahen) v obliki rondoja ali v sonatni obliki.
9. simfonija zaradi globine izraza in razsežnosti stavkov velja za vrhunec simfoničnega ustvarjanja. Beethoven je v 9. simfoniji v 4. stavku prvič dodal zbor. Tu poslušaj zadnji del simfonije, ki ga izvajajo štirje pevci solisti, zbor in orkester.Po katerem stavku 9. simfonije je povzeta melodija za evropsko himno?
Po drugem
Po četrtem
Po prvem
Ni povzeta po 9. simfoniji.

<< Stran 11
Stran 12
Št. strani: 12
Bravo, uspešno si prispel do cilja učne poti!

Zaupaj nam svoje podatke in se poteguj za knjižno nagrado.

Ime: *
Priimek: *
E-mail: *
Osnovna šola:
Razred:

* obvezen podatek