Branje prepovedano!

Stran 1


JOŽE PLEČNIK 150

(e-učna pot)
SEPTEMBER 2022

Pridi na sprehod po Plečnikovi Ljubljani (in pokukaj v njegovo hišo in življenje)

Težavnost: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda OŠ, izberi spodaj!
Predvideni čas reševanja: 15–25 min
Učni cilj: Spoznavamo Plečnikovo Ljubljano in velikega arhitekta, ki je prestolnico naredil prepoznavno, ob 150. obletnici njegovega rojstva
Avtorica učne poti: Sabina Tamše Kozovinc

*Slikovno gradivo v učni poti (kjer ni posebej navedeno): MGML, Shutterstock, Wikipedija. Prepovedane knjige

(e-učna pot)
JANUAR 2023

Odkar obstajajo besedila, obstajajo tudi prepovedana besedila

Težavnost: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda OŠ, izberi spodaj!
Predvideni čas reševanja: 15–25 min
Učni cilj: Spoznajmo zgodovino in razloge za prepoved knjig.
Avtorica učne poti: Sabina Tamše Kozovinc
Avtorica tiskane izdaje v reviji PIL: Dr. Tina Bilban

Ilustracije: Matej de Cecco
Slikovno gradivo v učni poti: Shutterstock, MKZ, Pošta Slovenije, Wikimedia Commons.

 
<< Nazaj
Stran 2
»Pero je močnejše od meča,« je v 19. stoletju zapisal angleški pisatelj Edward Bulwer-Lytton. Ali razumeš, kaj je želel povedati?

Na sliki: prikaz sežiga izvodov knjige Williama Pynchona; to je bila prva prepovedana knjiga v Novem svetu in do danes so preživeli le štirje izvirniki. (WikiMedia Commons)
Branje prepovedano

Zgodovina prepovedi branja določenih besedil obstaja, odkar obstaja pisava. Zato vseh barbarskih dejanj prepovedi in velikokrat tudi požigov »nevarnih« knjig niti ne poznamo.
Vemo pa, da so knjige v glavnem prepovedovali zato, ker so različni diktatorji želeli zadušiti ideje, ki so nasprotovale njihovi oblasti, velikokrat pa so bili razlogi tudi verski: določena besedila so bila v nasprotju z verskimi resnicami.:fire:

Katere knjige so sežigali? Zakaj še danes prepovedujejo različno literaturo, tudi otroško in mladinsko? :confused:

<< Nazaj
Stran 3
Jamske poslikave z upodobitvijo živali v jami Lascaux v Franciji so stare več kot 17.000 let.
(Fotografija živalske poslikave iz Lascauxa, vir: Prof saxx, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)


SKOK V ZGODOVINO PISAVE NA KRATKO
Pisava je način prikazovanja govora ali govorjenega jezika z dogovorjenim sestavom znamenj. Ti znaki so lahko zapisani kjer koli: izklesani v kamen ali v glino, zapisani na živalsko kožo ali papir, s pomočjo računalnika in prikazani na zaslonu.

V prazgodovini so ljudje risali risbe in znake na kamne – ustvarjali so jamske slike, ki so prikazovale ljudi in živali, lov in druge pomembne dogodke. Za slikanje so uporabljali oglje ter rastlinsko in živalsko maščobo. To še niso bili pravi pisalni sistemi.

Pisava se je razvila za sporazumevanje z drugimi in vsaj na začetku izvirala iz trgovanja (na primer, koliko kamel ti dam za sladoled, zabeleživa :wink:). Od slik se je spremenila v znake, potem pa v prave pisalne sisteme (klinopis, egipčanski hieroglifi). Pred približno 3000 leti se pojavijo prve abecede.

Večina ljudi v zgodnjih civilizacijah ni znala brati in pisati. Šele izum tiskarskega stroja sredi 15. stoletja pripomore k večji dostopnosti knjige in drugih besedil. Od poznega 20. stoletja zna brati in pisati večina ljudi na svetu.

Kaj pomeni beseda piktogram?
To je pripomoček za slikanje na kamen.
To je mera, ki je manjša od grama.
To je slikovno znamenje, ki predstavlja določen predmet ali pojem.
<< Nazaj
Stran 4
Prva stran kitajskega rokopisa št. 99 (Wikimedia Commons)


SKOK V ZGODOVINO PISAVE NA KRATKO
Bliskovit pregled še malo bolj podrobno:
:one: Slikovna pisava (ok. 3000 let pr. n. št.) ali piktografija uporablja poenostavljen prikaz ljudi, živali in predmetov. Tako je znak, ki je predstavljal :cow:, bil zelo podoben kravi. :wink:

:two: Pojmovna pisava ali ideografija so bile simbolne sličice, ki so prikazovale več kot samo predmete. Tako je risba očesa predstavljala oko, pomenila pa je lahko še »gledati«. Začeli so upodabljati tudi ideje in oznake, kot sta ljubezen in jutro.
:point_right:Besedno pisavo še danes uporabljajo Kitajci (že ok. 3500 let!), ki za zapis uporabljajo pismenke. Vsaka pismenka opisuje neko besedo ali sestavni del pomena, zato je za branje kar težka. Zapomniti si je treba veliko znakov, za vsakdanje sporazumevanje jih zadostuje okoli 5000 (sicer pa jih je kar okoli 50.000).

:three: Glasovno/črkovno pisavo (ok. 1000 let pr. n. št.) so ustvarili Feničani s svojim črkopisom. V glasovni pisavi vsak znak oz. črka pomeni en glas. Iz te pisave so se kasneje razvile druge črkovne pisave, tudi grški črkopis, ki je bil osnova latinice – ki jo uporabljamo tudi mi.

Spodaj so primeri različnih pisav. Poveži tako, da povlečeš ime pisave pod njeno upodobitev.
hieroglifi
klinopis
latinica<< Nazaj
Stran 5
Razlog za prepoved je lahko tudi smešenje oblastnika. :stuck_out_tongue_winking_eye:
ZAKAJ JE (BILO) BRANJE PREPOVEDANO?

Običajno zato, ker je bilo lahko že od izuma pisave širjenje informacij v družbi za sovražnike ali oblastnike zelo nevarno.

Izum tiska v 15. st. je omogočil še hitrejše razmnoževanje in s tem širjenje informacij v družbi. Dovolj sta bila eno besedilo in ena tiskarna (pa še nekaj papirja in kakšen voz za prevažanje tovora), da so se prevratniške ideje ali drugo nevarno znanje razširili po vsej deželi.

Toda že pred našim štetjem so knjige sežigali.
:red_circle: V 3. st. pr. n. št. je kitajski cesar Qin sežgal vse knjige, ki so bile sovražne takratni državni ureditvi. Toda ni sežigal samo knjig: zaprl oziroma usmrtil je tudi vse izobražence, ki niso bili naklonjeni njegovemu načinu vladanja.
:red_circle: Stari Grki in Rimljani so sežigali judovske in kasneje tudi krščanske spise.

In v srednjem veku ...
:red_circle: V Parizu so goreli judovski spisi.
:red_circle: Španska inkvizicija, sodišče katoliške cerkve, ki je preganjalo krivoverce, je sežgala 5000 arabskih rokopisov.

In v novem veku ...
:red_circle: Španski osvajalci so v 16. st. sežgali vse svete spise Majev.
In še in še ...

Kakšna besedila so v preteklih tisočletjih največkrat sežigali?
Verske spise.
Kriminalke.
Ljubezenske zgodbe.
<< Nazaj
Stran 6
Ukrajina je največja država v Evropi, če mednje ne štejemo Rusije, ki je samo s svojim manjšim delom evropska država.
Kaj ne bi raje začeli na začetku? KNJIGA, KAJ SPLOH SI?

OSEBNA IZKAZNICA: KNJIGA

Ime: knjiga, zvezani listi iz papirja, pergamenta ali drugega materiala z informacijami.

Načini uporabe: branje (osnovno), podlaganje majavega pohištva (manj priporočljivo), kurjenje (sploh ne priporočljivo – v kombinaciji z zažigalnimi sredstvi).

Prva knjiga v slovenskem jeziku: Katekizem Primoža Trubarja.

Najbližji sorodnik: elektronska knjiga (nepapirna, besedilo je v digitalni obliki na voljo za branje na elektronskih napravah).

Praznik knjige: 23. april. (Na ta dan sta l. 1616 umrla angleški dramatik in pesnik William Shakespeare in španski romanopisec Miguel de Cervantes.)

Praznik knjig za otroke: 2. april, rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena.

Oglej si čudovito ilustracijo Marije Lucije Stupica iz pravljice Mala morska deklica.
Hans Christian Andersen
Eden od bratov Grimm
William Shakespeare
Martin Strel
<< Nazaj
Stran 7
»Brati in pisati slovensko!« (Primož Trubar)

(Trubar in Katekizem na poštni znamki Pošte Slovenije)
PRVE GOREČE KNJIGE NA SLOVENSKEM

Leta 1601 se na mestnem trgu med množico ljudi dviga v zrak velika goreča grmada. Gorijo KNJIGE!:fire:

Gorijo že drugič v mesecu dni. Po ukazu škofa Tomaža Hrena je zgorelo enajst voz oziroma več tisoč krivoverskih, protestantskih knjig, med njimi tudi prve knjige, zapisane v slovenskem jeziku. Med najbolj prepovedanimi avtorji, pri katerih je bilo treba uničiti vse, kar so kadarkoli napisali, je bil Primož Trubar.

Kaj sploh je protestantizem?
Ime »protestantizem« izvira iz protesta nemških knezov, ki so zahtevali prenovo krščanske cerkve. Po Martinu Lutru, ki je na cerkvena vrata pribil 95 zahtev, s katerimi je zahteval odpravo napak Cerkve in njeno prenovo, imenujemo gibanje tudi luteranstvo. Med drugim je zahteval, da se pri bogoslužju uporablja ljudski jezik in da se Sveto pismo prevede v jezik vernikov, da ga bodo lahko prebirali in razumeli tudi sami. Tako smo Slovenci s protestantizmom dobili tudi prve knjige v slovenščini.

Preberi si članek o Lutru in reši spodnjo nalogo. Če besede ne poznaš, si pomagaj s spletnim slovarjem Franček.

Besede poveži s njihovimi sopomenkami.
reforma
grmada
luteranstvo
heretik
sprememba, spreminjanje
protestantizem
velik kup lesa za gorenje
krivoverec
<< Nazaj
Stran 8
Tomaž Hren je bil glavni protireformator na Slovenskem. Edina knjiga, ki jo je verska komisija pod njegovim vodstvom dopustila, je bil Dalmatinov prevod Biblije.

PROTESTANTE PREGANJAJO, KNJIGE SEŽIGAJO – A NE VSE

Leta 1550 sta v obdobju protestantizma izšli prvi slovenski knjigi Abecednik in Katekizem. Temu obdobju je približno pol stoletja kasneje sledila protireformacija.

V protireformaciji so ljudi so nasilno spreobračali v katoliško vero (in sežigali knjige). Tisti, ki so želeli ostati protestantje, so se morali izseliti iz katoliških dežel k protestantskemu vladarju, saj so vladarji uveljavljali načelo »čigar oblast, tistega vera«.
To se je zgodilo tudi Primožu Trubarju, čigar knjige so bile v katoliških deželah (torej tudi v naših krajih) prepovedane.

:closed_lock_with_key: Prepovedane knjige niso bile prepovedane za vse. Ljubljanski škof Tomaž Hren je dal sežgati protestantske knjige, po drugi strani pa je hranil nekatere prepovedane knjige v svoji osebni knjižnici. Hrambo in branje krivoverskih knjig je dovolil tudi nekaterim duhovnikom, ki so bili po njegovem mnenju dovolj pobožni in učeni.

Pomagaj si s povezavo in reši nalogo.

Poveži avtorje protestantskih besedil z njihovimi deli.
Abecednik
prevod Biblije
Zimske urice
Primož Trubar
Jurij Dalmatin
Adam Bohorič
<< Nazaj
Stran 9
Člani Hitlerjeve mladine zažigajo knjige.

Totalitarne oblasti so vedno zažigale knjige, saj so te širile znanje o tem, kaj se dogaja. Mlada Hitlerjeva mladina, ki je bila vzgajana v sovraštvu, je sodelovala pri preganjanju vsega, kar bi lahko »škodilo« nemškemu narodu.
SKOK V 20. STOLETJE: SPET GORIJO :books:

Berlin leta 1933. Na trgu Bebelplatz (prej Operni trg) je ob veliki grmadi več deset tisoč ljudi. Pojejo, igrajo in se veselijo. Esesovci požigajo knjige, ki so »nenemške«. Samo na tem trgu so sežgali več kot 25.000 knjig, knjige pa so gorele po vsej Nemčiji.

Samo nekaj mesecev po tem, ko je oblast v Nemčiji prevzela stranka Adolfa Hitlerja, je prišel poziv k uničenju knjig, ki premalo opevajo veličino Nemčije in Nemcev.

Zloglasni nacistični minister propagande Joseph Goebbels je pozval nacistično mladino, naj »zle duhove preteklosti« izroči ognju. Gorele so vse knjige, ki niso odgovarjale veliki nemški ideji, med drugim tudi knjige velikega nemškega pesnika Heinricha Heineja, ki je več kot 100 let prej zapisal: »Tam, kjer sežigajo knjige, bodo na koncu goreli ljudje.«

In tako je tudi bilo. Nacisti so bili prepričani o večvrednosti nemškega naroda in so v drugi svetovni vojni množično pobijali Jude, politične nasprotnike, moralnokritične duhovnike, homoseksualce, Slovane, Rome in vse druge, ki niso pripadali tej »večvredni« arijski rasi ali pa so imeli kakšno hibo.

Pomagaj si s povezavo in odgovori.
Kaj je (politična oz. vojna) propaganda?
Seznanjanje ljudi z določenim dogajanjem, ki je brez osebnih pojasnil in pripomb.
Načrtno razširjanje idej, ki pri ljudeh ustvarja občutek skupnosti in spodbuja domoljublje ter črni nasprotno stran in skuša s tem v ljudeh vzbuditi sovraštvo.
Objavljanje novic z namenom, da bi se ljudje seznanili z dogajanjem po svetu.
<< Nazaj
Stran 10
Erich Kästner, avtor priljubljenih otroških knjig (Emil in detektivi, Pikica in Tonček, Leteča učilnica), je bil zraven ob barbarskem sežiganju »napačnih« knjig. Kasneje je povedal, da je stal ob grmadi, stisnjen med nacističnimi študenti, in gledal, kako gorijo tudi njegove knjige. »Bilo je odvratno.«

Kästner je verjel, da so otroci naša prihodnost. V eni od knjig je zapisal: »Pogum brez pameti je norost; pamet brez poguma je nesmisel.« In zaključil, da se bo napredek človeštva zgodil šele takrat, ko bodo pogumni postali pametni in pametni pogumni. (Držimo pesti, da se to kdaj zgodi!)
KNJIGE, KI PRIKAZUJEJO »NAPAČEN« POGLED

Nemški časopisi so pred velikimi grmadami leta 1933 objavili dolge sezname piscev, ki jih bodo sežgali, ker njihova dela ne ustrezajo »nemškemu duhu« in »morali«. Javno so objavili tudi kraje, kjer bodo potekali sežigi. Največjo vlogo pri akciji sežiganja knjig so imeli študentje. Iz knjižnic so privlekli knjige, ki so imele »napačen« pogled ali pa njihovi avtorji niso ustrezali predstavi o »pravem« nemškem človeku, ki je podpiral nacizem.

:notebook: Uničevali so knjige, ki so bile kritične do prve svetovne vojne. (Ob koncu 1. vojne so bile Nemčiji naložene številne omejitve in poplačilo ogromne vojne škode. Ravno pomanjkanje in vsesplošno nezadovoljstvo sta v Nemčiji pripomogla k vzponu Hitlerjevih nacistov leta 1933.)
:ledger: Na seznamu so bila tudi dela vseh ustvarjalcev judovskega rodu, od del fizika in nobelovca Alberta Einsteina do del Franza Kafke, enega najpomembnejših literatov 20. stoletja.
:green_book: Sežigali so knjige s politično vsebino, ki ni ustrezala nacizmu; knjige, ki so preveč odtujeno velemestne; knjige, ki spodkopavajo »moralne« temelje ...
Ljudje so stali in gledali goreče knjige. Uprl se ni nihče.

Nemško sovraštvo do Judov je privedlo do holokavsta. Med žrtvami je bila tudi judovska deklica, ki se je v Amsterdamu z družino skrila pred preganjanjem nacistov in skrita na podstrehi pisala dnevnik.

Kako se imenuje to dekle? Njen dnevnik je izšel po njeni smrti in so ga tudi prepovedali. Eden bolj neumnih razlogov za prepoved je bil, da naj bi pri bralcih vzbujal tesnobo!
Astrid Lindgren
Anne Frank
Ana Karenina
<< Nazaj
Stran 11
Leta 2021 so na eni od kanadskih šol zažgali knjige, ki so jih iz svoje šolske knjižnice izključili kot rasistične – na primer knjige, ki so slabšalno ali pokroviteljsko prikazovale ameriške domorodce.

Oba nedavna sežiga sta naletela na kritiko širše javnosti, ki se ji je zdelo zažiganje knjig nedopustno. Zažigalci so se za svoje dejanje pozneje opravičili.
GOREČE KNJIGE DANES

Danes k sreči ne vidimo prav pogosto gorečih grmad knjig na mestnem trgu. Kar pa ne pomeni, da knjige danes ne gorijo več. :angry:

Pred leti je svetovno javnost osupnil poljski duhovnik, ki je skupaj z verniki zažgal predmete, ki so se jim zdeli bogokletni. Preberi si članek o dogodku.

Katere knjige so gorele na tej nedavni grmadi in kaj je bil razlog za sežig?
Nessova knjiga Sedem minut čez polnoč, ker govori o smrti mame glavnega junaka.
Knjige iz serije o Harryju Potterju, ker vključujejo čarovnike in čaranje.
Rdeča kapica, ker volk pije vino in žre ljudi.
<< Nazaj
Stran 12
»Nalij si še malo čaja,« ji je resno dejal Marčni Zajec.
»Saj si ga sploh še nisem,« je užaljeno rekla Alica. »Ne morem si ga naliti še malo.«
»Hočeš reči, da si ga ne moreš naliti manj?« jo je popravil Klobučar. »Zelo lahko si je naliti več kot nič.«

John Tenniel je bil prvi ilustrator dogodivščin male Alice, ki jih je napisal Lewis Carroll, profesor matematike na Oxfordu. Alica je bila priljubljena skoraj od trenutka, ko je izšla leta 1865, velikokrat pa se je zaradi »norih« idej zdela tudi sporna.
SLAVNE PREPOVEDANE KNJIGE – Alica v čudežni deželi

Med prepovedanimi knjigami so se skozi zgodovino znašle tudi mladinske knjige.

Na primer Alica v čudežni deželi angleškega pisatelja Lewisa Carrolla iz leta 1865, v kateri se Alica skozi zajčjo luknjo spusti v domišljijski svet. Knjiga je polna humornih domislic, Carroll se poigrava z jezikom in logiko. Alica je doživela ogromno filmskih, gledaliških in drugih upodobitev.

:fireworks: Po njej je bila že leta 1951 posneta Disneyjeva risanka.

:movie_camera: Pred dobrim desetletjem je priljubljeni režiser Tim Burton posnel svojo filmsko upodobitev. Napovednik v angleščini si lahko ogledaš na povezavi.

Kitajske oblasti so knjigo leta 1931 prepovedale, ker se v njej živalski liki obnašajo tako kot ljudje. Enačenje živalskih likov in človeka v mladinski književnosti bi lahko imelo po njihovem mnenju grozljive posledice! :zap:

Katere knjige še poosebljajo živali in jim pripisujejo človeške lastnosti – v njih živali govorijo in se obnašajo kot ljudje?
Martin Krpan
Pika Nogavička
Medved Pu
<< Nazaj
Stran 13
Zgodba se dogaja v Združenih državah Amerike, v 1. polovici 19. stoletja. Spremlja pretresljivo življenjsko pot temnopoltega sužnja Toma. Njegov gospodar je zadolžen in ga proda prekupčevalcu s sužnji. Tom odide s preprodajalcem sužnjev na jug.
Zgodba spremlja žalostno popotovanje in bridke prigode, ki jih doživlja pod različnimi gospodarji. Toda Tomova ljubezen do sočloveka nikoli ne omaga.

SLAVNE PREPOVEDANE KNJIGE – Koča strica Toma

Harriet Beecher Stowe je bila pisateljica in aktivistka. Leta 1852 je v knjigi Koča strica Toma opisala življenje sužnjev na tedanjih plantažah na jugu ZDA in z različnih plati prikazala grozovito nečloveškost sužnjelastništva.

Knjiga je postala velika uspešnica in je bila v 19. stoletju druga najbolj prodajana knjiga – takoj za Svetim pismom. Roman je bil večkrat dramatiziran in v 20. stoletju upodobljen tudi na filmu. A njena pot do bralcev ni bila vedno lahka.

:lock: V času izdaje je bila prepovedana marsikje na jugu ZDA. Knjigarji, ki so jo prodajali, so bili izgnani iz mest, avtorica je dobivala grozilna pisma.
🇷🇺 Ker naj bi knjiga širila nevarne ideje, je bila prepovedana tudi v Rusiji.
🇺🇸 Knjiga je bila ponekod v ZDA prepovedana tudi v 20. stoletju, na primer v šolskih knjižnicah in zaporniški knjižnici v zvezni državi Illinois. Razlog? Književni junaki naj bi uporabljali grde besede in zaradi rasizma v knjigi.

Kaj je rasizem? Če si v dvomih, si pomagaj z zgornjo povezavo.
Spoštovanje človeškega dostojanstva in skrb za človeka.
Sovraštvo, odpor do homoseksualnosti, homoseksualcev.
Miselnost, da so pripadniki določene družbene skupine oz. rase manjvredni.
<< Nazaj
Stran 14
Peter Škerl je fantastično ilustriral izdajo Živalske farme iz leta 2014. Prizor upodablja upor živali na farmi. (MKZ, prevod Boris Grabnar)

Živalska farma je tudi prvi britanski risani film (iz leta 1954). V angleščini si ga lahko ogledaš tukaj: Animal Farm Animation.
SLAVNE PREPOVEDANE KNJIGE – Živalska farma

Angleški pisatelj George Orwell je bil v svojih delih pogosto kritičen do dogajanja v družbi. Med II. svetovno vojno je napisal delo Živalska farma: živali se uprejo človeku in prevzamejo oblast na kmetiji. A prašiči kmalu prevzamejo človekovo mesto, druge živali pa se znova znajdejo v prejšnjem podrejenem položaju.

Orwell je z zgodbo o živalih ustvaril ogledalo sočasnega družbenega dogajanja – s pomočjo življenja na kmetiji prikaže težave totalitarnega sistema. Razumljivo in hkrati poglobljeno prikaže, kaj se dogaja v boju za pravice delavcev, predvsem v Sovjetski zvezi pa tudi drugje po svetu.

Oblasti takšnih knjig niso vesele.
:closed_lock_with_key: Knjiga je bila prepovedana v Sovjetski zvezi, kjer so jo razumeli kot kritiko svojega političnega sistema, komunizma.
:exclamation: Pozneje so to isto knjigo prepovedali na nekaterih šolah na Floridi (ZDA), saj so bili mnenja, da podpira komunistične ideje!
:loudspeaker: Kar je dokaz, da lahko skoraj vsako zadevo razložimo tako, kot nam pač ustreza.

Pisatelj Andrej Rozman Roza in ilustrator Damijan Stepančič sta iz Orwellove Živalske farme ustvarila odličen strip.
Kako se imenuje? Če si v dvomu, si pomagaj s povezavo.
Živalska kmetija
Živalski cirkus
Živalski vrt
<< Nazaj
Stran 15
Hitoshi Igarashi, prevajalec Satanskih stihov v japonščino, je leta 1991 za posledicami napada umrl.
SLAVNE PREPOVEDANE KNJIGE – Satanski stihi

Salman Rushdie je eden največjih sodobnih romanopiscev. Njegova dela se pogosto ukvarjajo z odnosom med vzhodom in zahodom, z indijsko in pakistansko zgodovino, kulturo in religijo.

Njegova knjiga Satanski stihi, ki svojo pripoved gradi na liku islamskega preroka Mohameda, je bila v muslimanskem svetu sprejeta z velikim ogorčenjem. V mnogih državah, kjer je islam uradna religija, so jo prepovedali. Poleg tega je pred več kot 30 leti takratni iranski verski in politični voditelj izrekel fatvo (verski odlok), s katero je vernike pozval k umoru avtorja Rushdieja in založnikov knjige. :scream:

Zaradi fatve je bilo napadenih več prevajalcev Satanskih stihov, pisatelj pa je več let živel pod strogo policijsko zaščito. Leta 2022 pa so Rushdieja na enem od dogodkov napadli in ga večkrat zabodli. Avtor je napad preživel, a ob tem utrpel hude trajne posledice.

Poveži besede z njihovim pomenom. Če si v dvomih, si pomagaj s spletnim slovarjem Franček.
islam
stih
fatva
prerok
vera, ki jo je osnoval Mohamed
verz
glasnik
smrtna obsodba
<< Nazaj
Stran 16
Na seznamu prepovedanih knjig je bila tudi knjiga, ki je letos v izboru za Vesela šola bere za višjo stopnjo. Po knjigi je bil posnet tudi film The hate U give.

Kratko predstavitev knjige, ki jo je prevedla in predstavila Irena Duša Draž, si lahko ogledaš na povezavi.

NAGRAJENA SODOBNA MLADINSKA KNJIŽEVNOST PREPOVEDANA

Včasih knjige prepove oblast in so prepovedane za vse bralce – ni jih dovoljeno prodajati, si jih izposojati v knjižnicah, nositi v žepu, brati ... in kot smo videli, lahko njihove avtorje tudi kaj hudega doleti!

Včasih je knjiga prepovedana le za eno skupino bralcev – najpogosteje mladih. Lahko se prepove, da bi bile določene knjige dostopne v šolskih knjižnicah. Razlog je, da naj bi bile neprimerne za mlade!

Tako se je leta 2022 v ameriški zvezni državi Teksas na seznamu prepovedanih knjig znašlo veliko kakovostnih mladinskih knjig. Teh ni bilo mogoče več dobiti v šolskih in drugih knjižnicah po državi.
Nekatere so bile na seznam vključene, ker omenjajo spolnost ali izpostavljajo različnost. Spet druge, ker v pogovorni jezik vključujejo tudi kletvice.

Na najrazličnejše sezname prepovedanih knjig v ZDA se redno uvršča Kapitan Gatnik. Avtorju Davu Pilkeyju je uspelo združiti vse tisto, kar najbolj moti pravičniške sestavljavce seznamov prepovedanih knjig:
- straniščni humor,
- kletvice,
- neubogljive otroke,
- upiranje avtoritetam (in kakšno nago zadnjico)
- ter kritični premislek našega sveta – kar je pravzaprav tudi najbolj pomembno.
❗ Pozor: ob branju se te zaradi smejanja se te lahko prime tudi kakšna prevratniška ideja, kot sta pomen branja in kritično razmišljanje.:stuck_out_tongue_winking_eye:

Kar nekaj knjig s teksaškega seznama prepovedanih knjig je prevedenih tudi v slovenščino. Številne med njimi so večkrat nagrajene in so dobile tudi znak kakovosti.

Kako se imenuje znak kakovosti mladinskih knjig, ki ga podeljuje Center za mladinsko književnost in knjižničarstvo?
Zlata banana.
Zlata hruška.
Zlato jabolko.
<< Nazaj
Stran 17
Knjige Jacqueline Woodson, ameriške avtorice, ki je prejela obe najvišji mednarodni nagradi na področju mladinske književnosti (Andersenovo in Spominsko nagrado Astrid Lindgren), so v Ameriki izločali iz knjižnic, ker izpostavljajo problematiko rasizma v ZDA. :shit:
PREPOVEDANE, KER OPOZARJAJO NA TEŽAVE

Na seznamu prepovedanih knjig v Ameriki najdemo tudi knjige o borcih za pravice temnopoltih, na primer o Rosi Parks, ter za pravice žensk v islamskem svetu, na primer knjige o Malali Jusafzaj.

Več o Rosi Parks, ki je proti položaju temnopoltih in rasni delitvi v ZDA leta 1955 protestirala tako, da na avtobusu belcu ni odstopila sedeža, rezerviranega za belopolte potnike, si lahko prebereš v knjigi Avtobus Rose Parks.

Knjiga Malala in čarobni svinčnik pripoveduje o najmlajši Nobelovi nagrajenki za mir Malali Jusafzaj, ki so jo ustrelili in hudo ranili v Pakistanu leta 2012, ko je bila stara komaj 15 let.

Pomagaj si s povezavo in ugotovi, za kaj se bori Malala.
Za pravico do pitne vode.
Za pravico deklic do šolanja.
Za pravico do otroštva brez vojne.
<< Nazaj
Stran 18
Knjigo lahko prepove tudi domača avtoriteta, na primer starši. Starejši bralci pripovedujejo, da je bilo pri njih doma prepovedano brati stripe. Ki so jih potem brali na skrivaj!
K sreči je danes takih prepovedi vedno manj in police so polne odličnih domačih in tujih stripov za mlade in starejše bralce. Škoda bi jih bilo brati le na skrivaj!
PREPOVEDANE, UMAKNJENE, ODSVETOVANE

Knjige so bile skozi zgodovino prepovedane na različne načine. Med vojno ali tiranijo so lahko knjige ali časopisi, ki bi škodili oblastnikom, strogo prepovedani. Če so bralca našli s takšnim čtivom, je bil lahko kaznovan tudi s smrtjo!:cold_sweat:

:no_entry: Včasih so knjige samo umaknjene iz prodaje, ne tiska se novih izdaj, ni pa jih prepovedano brati ali imeti v svoji zasebni knjižnici.
Tako je bilo na primer po 2. svetovni vojni s Hitlerjevo knjigo Moj boj, v kateri je opisal svoj politični načrt in razgrnil svoje sovraštvo do Judov. Po njegovi smrti je za 70 let dobila avtorske pravice za knjigo nemška zvezna dežela Bavarska, ki ni dopustila ponatisa knjige, da bi omejila širjenje Hitlerjevih idej.

Knjigo lahko prepovejo različne avtoritete: na primer oblast v državi ali mestu, verski voditelji, različne komisije, vodstvo šole, zapora ali knjižnice. Po takšni prepovedi knjiga ni dostopna na določenem javnem kraju: morda po vsej državi ali pa na primer v šolski knjižnici, mestni knjižnici ali pa v knjižnici zapora.

Besede prestavi k njihovim razlagam. Če si v dvomih, si pomagaj s slovarjem.
avtoriteta
tiranija
čtivo
kar je namenjeno za branje
kdor uživa ugled, ki izhaja iz vodilnega položaja
neomejena oblast enega človeka ali majhne skupine
<< Nazaj
Stran 19
Med vojno je pogosto prepovedano imeti knjige ali časopise, ki bi podpirali upornike ali širili nevarne informacije za osvajalce. Tako je bilo tudi med 2. svetovno vojno, ko je Ljubljano zasedla italijanska vojska. Takrat so enega najpomembnejših slovenskih umetnikov Hinka Smrekarja aretirali in naslednji dan ustrelili italijanski vojaki, ker je imel pri sebi uporniški časopis Radio Vestnik.

(Na sliki Indija Koromandija Hinka Smrekarja)
CENZURA

Včasih se prepove, da bi kakšna informacija sploh prišla v knjigo. Temu rečemo cenzura.

V določenih obdobjih v zgodovini so imeli oblastniki svoje cenzorje, ki so pregledovali vsa besedila in odločali, katera lahko izidejo, katera je treba pred izidom popraviti (izpustiti sporne informacije, ki na primer premalo opevajo imenitnost oblastnika), katera pa sploh ne smejo iziti.

Besedilo se lahko cenzurira tudi po izidu in se na primer prekrije sporne dele besedila. Poznamo tudi izraz samocenzura, ko avtorji cenzurirajo sami sebe, da z besedilom po izidu ne bi imeli težav: na primer iz besedila izločijo vse opise spolnosti in kletvice, da bi bile njihove knjige lahko na voljo tudi v šolskih knjižnicah v Teksasu.

Od kod ta strah pred knjigami? Izberi DVA pravilna odgovora.
Ker lahko vsebujejo ideje, ki ljudi silijo k razmišljanju in vprašanjem.
Ker preveč razburkajo domišljijo in lahko postanemo od njih odvisni.
Ker je branje lahko nevarno, saj lahko s svojimi idejami spremeni mišljenje bralca.
Ker se bojijo, da bomo zaradi njih nehali hoditi v kino in gledati TV.
<< Nazaj
Stran 20
Kaj pa ti misliš? Naj bodo vse knjige dostopne vsem bralcem? Ali obstajajo teme, ki jih ne bi smelo biti v knjigah za mlade? Kaj pa knjige, ki so slabo napisane? Naj bodo tudi take knjige dostopne v šolskih, splošnih ali domačih knjižnicah?

Svoje razmišljanje pošlji do 3. 2. 2023 na vesela.sola@mladinska-knjiga.si in morda prideš v izbor za prepovedano knjigo!
KAJ SE ZGODI S PREPOVEDANIMI KNJIGAMI?

Včasih prepoved doseže ravno nasprotno od želenega – knjigo si želi prebrati še več bralcev. Tako so knjige, ki so jih v letu 2022 prepovedali v nekaterih knjižnicah v Teksasu, izpostavili v številnih knjigarnah po svetu kot slavne prepovedane knjige.

Nastali so bralni klubi, kjer so mladi prebirali le knjige s seznamov prepovedanih knjig. A mladi bralci, ki živijo tam, kjer za šole in knjižnice veljajo te prepovedi, bodo težko prišli do teh knjig. Težko bodo našli knjige, ki bodo govorile o različnosti, o boju za pravice temnopoltih, o spolnosti. Morda bodo sprejeli podobo sveta, v katerem ni na primer različnosti in rasizma. Ali pa se bodo ob reševanju svojih težav, na primer z medvrstniškim nasiljem ali samopodobo, počutili precej osamljeni. Na policah njihovih knjižnic namreč ne bo knjig z zgodbami o mladih s podobnimi vprašanji in morda celo odgovori na tovrstna vprašanja.

Oglej si posnetek, v katerem dr. Miha Kovač, profesor na Filozofski fakulteti, ki se raziskovalno ukvarja s knjigo, razloži, zakaj so knjige pomembne za otrokov razvoj.

Zakaj je branje pomembno za otroke?
Ker ob branju knjige lažje zaspijo.
Ker znajo tisti, ki veliko berejo, bolje misliti.
Ker se tako z otroki ni treba igrati.
<< Nazaj
Stran 21
Bravo, zelo uspešna je bila tvoja pot mimo grmad gorečih knjig!:fire:

Nemški ustvarjalec Bertolt Brecht je zapisal »Knjiga je orožje, vzemi jo v roke!«
Mnogo lažje je vladati nepoučenim ljudem kot ljudem, ki poznajo svoje možnosti in pravice, ki imajo znanje o svetu in vedo, da v svojem boju niso sami. :book: nas lahko oboroži v boju za boljši svet. A le, če jo vzamemo v roke in preberemo. Se strinjaš?

V žrebu lahko dobiš kakšno prepovedano knjigo. Seveda pa nam moraš prej zaupati svoje podatke. :smiley:

Ime: *
Priimek: *
E-mail: *
Osnovna šola:
Razred:

* obvezen podatek