Ni planeta B

Stran 1


JOŽE PLEČNIK 150

(e-učna pot)
SEPTEMBER 2022

Pridi na sprehod po Plečnikovi Ljubljani (in pokukaj v njegovo hišo in življenje)

Težavnost: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda OŠ, izberi spodaj!
Predvideni čas reševanja: 15–25 min
Učni cilj: Spoznavamo Plečnikovo Ljubljano in velikega arhitekta, ki je prestolnico naredil prepoznavno, ob 150. obletnici njegovega rojstva
Avtorica učne poti: Sabina Tamše Kozovinc

*Slikovno gradivo v učni poti (kjer ni posebej navedeno): MGML, Shutterstock, Wikipedija. NI PLANETA B

(e-učna pot)
NOVEMBER 2022

To lahko slišimo na protestih gibanja Mladi za podnebno pravičnost. Pomeni preprosto to, kar piše: Zemlja je naš edini dom.

Težavnost: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda OŠ, izberi spodaj!
Predvideni čas reševanja: 15–25 min
Učni cilj: Spoznajmo naš planet in načine, kako ohraniti naš edini dom.
Avtorica učne poti: Sabina Tamše Kozovinc
Avtorica tiskane izdaje v reviji PIL: Jelka Pogačnik

*Slikovno gradivo v učni poti (kjer ni posebej navedeno): Shutterstock, Wikimedia Commons.

 
<< Nazaj
Stran 2
Zemlja je naš edini dom. In mi smo njeni skrbniki. Za zdaj nam ne gre prav dobro. :sweat:
NI PLANETA B

Zemlja je naš dom. Delimo si ga z 7,8 milijarde ljudi in z nešteto drugimi živimi bitji. Kot doma, v hiši ali stanovanju, smo za naš dom odgovorni MI, ki tam prebivamo.

No, resnici na ljubo je treba povedati, da si kljuko malo podajamo iz generacije v generacijo. Ampak to ne spremeni resnice – naš dom ni v dobrem stanju. Zato verjetno tudi tu in tam slišiš, da se ljudje pritožujejo zaradi močnih nalivov in poplavljenih kleti. Ali pa zaradi nenavadnih temperatur, žleda ... Mogoče si porečeš: Pa kaj. Saj ljudje se ves čas pritožujejo, nekaterim nikoli ni nič prav.

Kar tudi drži. :wink: Ampak res pa je tudi, da se podnebje resnično spreminja. Letošnje poletje smo tudi pri nas doživeli divje požare, sušo in vročinske valove. To pa zato, ker živimo v času podnebnih sprememb, ki smo jih sami povzročili.

Saj ni tako hudo, poreče marsikdo. Res ne? :grimacing:
Si za to, da preverimo? Gremo. :point_right:

<< Nazaj
Stran 3
»Narava se maščuje?« Hja, približno tako, kot se nam maščuje rižota na štedilniku, ker se igramo s psom in nas šele smrad po zažganem spomni na kuhano – no, zdaj že zažgano – rižoto.»Narava se maščuje«

Pa se res? :poop:

Letošnje poletje je bilo zelo očitno, da je nekaj na našem planetu narobe: vročinski valovi so si hitro sledili, poplave, neurja, požari, so pustošili ne samo »DALEČ« na Floridi, v Braziliji, na Portugalskem, v Španiji, tudi »BLIZU«, na Krasu, v Prekmurju, v Ljubljani …

Letošnji požar na Krasu je bil največji v zgodovini Slovenije. Bilo je zelo hud in pomagali so ga gasiti vsi – gasilci, policisti, pripadniki civilne zaščite, vojska in mnogi drugi. Po njihovi zaslugi ni prišlo do smrtnih žrtev, čeprav so delali v nemogočih razmerah. Oglej si posnetek.

Okrog nas se dogajajo stvari, pri katerih lahko pomagamo, da se ne končajo nesrečno. (Podobno je s planetom, pomagamo lahko le sami!) Kadar opravimo kakšno delo prostovoljno v korist družbe ali posameznega človeka, rečemo, da je to prostovoljsko delo. Veliko organizacij, ki pomagajo ljudem, je prostovoljskih. Med njimi so na primer gasilci (večina gasilcev je pri nas prostovoljcev).

Ali veš, kako ravnati, kadar pride do požara? Preberi si prispevek v Časorisu na povezavi.

:fire_engine:
Kako ravnamo, kadar pride do požara? Izberi tri pravilne odgovore: če ne veš, kaj narediti, kadar zagori olje na štedilniku, pa si najprej oglej posnetek.
Najprej poskusimo vse pogasiti sami in hitro pokličemo starše ali skrbnike.
Čim prej se umaknemo na varno in pokličemo številko 112.
Če pride do požara, moramo takoj zapustiti stanovanje. In dvigala ne smemo uporabljati!
Če zagori olje v ponvi na štedilniku, ga zadušimo tako, da na ponev položimo pokrovko.
Če zagori olje v ponvi na štedilniku, ga pogasimo z vodo.
<< Nazaj
Stran 4
Ukrajina je največja država v Evropi, če mednje ne štejemo Rusije, ki je samo s svojim manjšim delom evropska država.
Ampak začnimo od začetka ... ZEMLJA, pokažeš, prosim, osebno izkaznico?Ime planeta: Zemlja, modri planet

Položaj: Je tretja izmed osmih planetov v našem osončju in peta po velikosti.

Značilnost: Približno 70 % površja prekrivajo oceani.

Naseljenost: Od Sonca je Zemlja oddaljena ravno prav, da je na njej mogoče življenje.

Preberi si članek Modri planet in odgovori na vprašanje.

Kateri od naštetih trditev NISTA pravilni? Izberi dve trditvi.
Približno tri četrtine zemeljske površine prekriva voda.
Modri planet rečemo Zemlji zato, ker je iz vesolja videti modre barve zaradi oceanov, morij in rek.
Slovenija spada med države, ki niso bogate z vodo.
Zemlja je edini znani planet, kjer se je razvilo življenje.
Na Zemlji je slane vode manj kot sladke – to so potočki, reke, jezera.
<< Nazaj
Stran 5
Osnove današnjega periodnega sistema je leta 1869 zasnoval ruski znanstvenik Mendelejev. Takrat je bilo znanih okoli 60 elementov in Mendelejev jih je glede na njihove kemijske in fizikalne lastnosti razvrstil v skupine. Napovedal je tudi obstoj nekaterih elementov, ki so jih odkrili šele pozneje.


OSNOVNI ELEMENTI

Stari Grki so verjeli, da Zemljo sestavljajo elementi zemlja, voda, zrak in ogenj.

Danes poznamo več kot sto kemijskih elementov in več 10.000 kemičnih spojin. Večino elementov (94) najdemo v naravi, običajno v obliki spojin, drugi elementi so umetni. Zbrani so v periodnem sistemu.

Vzpostavitev periodnega sistema je močno vplivala na razvoj večine naravoslovnih ved. Zelo pomembna je bila za razvoj kemije, fizike, medicine, geologije itn. Pomagaj si slovarjem Franček in reši nalogo.

Ime vede prestavi k njenemu opisu.
fizika
medicina
kemija
geologija
veda o lastnostih in zgradbi snovi ter medsebojnih vplivih snovi in energije
veda o zdravljenju bolnikov in varovanju zdravja
veda o lastnostih in spremembah snovi
veda o nastanku, razvoju in sestavi zemlje


(Vir: Periodni sistem je s spletne strani https://iamstudent.si/e-gradiva/.)
<< Nazaj
Stran 6
Zemljina navidezna os, ki povezuje severni in južni pol, je nagnjena za 23,5 stopinje. Zemlja zakroži okrog svoje osi v 24 urah in okrog Sonca v 365 dneh.
KROŽENJE ZEMLJE

Zaradi kroženja Zemlje okrog osi se menjavata dan in noč. Zaradi kroženja okrog Sonca in nagnjene navidezne osi pa se menjavajo letni časi.

Zemljo obdaja atmosfera, plast ozračja, ki iz vesolja spominja na obroč meglic.
Spodnja plast atmosfere se imenuje troposfera. V njej je mešanica plinov, ki omogočajo življenje na Zemlji.
Nad to plastjo ozračja je stratosfera, kjer je plast plina ozona. Ta nas varuje pred UV-žarki Sonca, ki so škodljivi za živa bitja.

Katera od spodnjih trditev je napačna?
Zemlja potrebuje 24 ur za en vrtljaj okrog svoje osi – 360 stopinj.
Zemlja se vrti okoli svoje osi od zahoda proti vzhodu.
Ker se Zemlja vrti okoli svoje osi, imamo na Zemlji letne čase.
<< Nazaj
Stran 7
Naši predniki so bili zelo povezani z naravo. Zato so še posebej praznovali zimski solsticij (21. decembra, zimski Sončev obrat), ki je naznanjal konec teme. Takrat je dan najkrajši in noč najdaljša. Zato so nekdaj praznovali srečni dan, ki je napovedoval konec »spuščanja« Sonca in ponovno vračanje svetlobe in toplote. Na najdaljšo noč so kurili zimske kresove in se poklonili Soncu.

Veličastno Sonce, kaj sploh si?

Ime zvezde: Sonce

Položaj: ena izmed stotine milijard zvezd v naši Galaksiji.

Značilnost: Temperatura na površini je 5500 stopinj Celzija, v notranjosti nekaj milijonkrat višja. V vesolje seva svetlobo, infrardeče žarke, kar občutimo kot toploto, in kratkovalovne žarke, kot so UV-žarki, rentgenske žarke in gama žarke.

Ogenj je v širšem pomenu simbol za energijo, tako toplotno kot svetlobno. Oboje seva tudi Sonce, zato je tako pomembno za nastanek in obstoj življenja na Zemlji.

Sonce je Zemlji najbližja zvezda in osnovni vir energije na Zemlji. Pomagaj si s povezavo in ugotovi, koliko časa potuje svetloba od Sonca do Zemlje.

Svetloba potuje od Sonca do Zemlje približno
8 dni.
8 let.
8 ur.
8 minut.
<< Nazaj
Stran 8
Za fotosintezo rastline potrebujejo VODO, ki jo korenine črpajo iz tal, OGLJIKOV DIOKSID, ki ga dobijo iz zraka, in SONČNO SVETLOBO. In glej ga zlomka, rastline so si same pridelale hrano! Tega ni sposobno nobeno drugo bitje na zemlji. :pray:

Če te zanima, koliko časa mora v neki rastlini potekati fotosinteza, da proizvede dovolj kisika za en človeški vdih, poslušaj posnetek Radiovednih. :ear:
ČAROBNA FOTOSINTEZA

Brez Sonca fotosinteza ne bi obstajala. To je proces, pri katerem v zelenih rastlinah, torej tistih, ki imajo barvilo klorofil, iz vode in ogljikovega dioksida s pomočjo svetlobne energije Sonca nastaja sladkor.

Pri fotosintezi se ogljikov dioksid in voda porabljata, nastajata pa kisik, ki se sprosti v ozračje, in sladkor, ki ga rastline delno porabijo za svojo rast, delno pa spremenijo v škrob, ki se nalaga v gomoljih (krompir), koreninah (korenje) in semenih (kostanj, fižol).

Fotosinteza je zelo pomembna za življenje na Zemlji, saj omogoča kroženje ogljikovega dioksida in kisika in zbiranje sončne energije. V gozdovih je proces fotosinteze najbolj intenziven, zato gozdove imenujemo pljuča planeta.

Izberi TRI trditve, ki držijo.
Rastline si same pridelajo hrano za rast v zelenih delih rastline.
Klorofil je zeleno barvilo v rastlinah.
Rastline same porabijo ves kisik, ki nastane v procesu.
Fotosinteza poteka podnevi in ponoči.
Največ fotosinteze poteka v gozdovih.
<< Nazaj
Stran 9
Zakaj je hrana tako pomembna? Ker iz nje dobimo snovi, ki jih potrebuje naše telo za obnavljanje in rast, in zaradi energije, zaradi katere se premikamo, delamo, delujejo naši organi.

Ker rastline same proizvajajo hrano, jim rečemo proizvajalci. Živali, ki hrane ne izdelujejo same, ampak jo le porabljajo, so potrošniki.
CELIČNO DIHANJE

Zakaj je dihanje tako pomembno za življenje? Ker z vdihom zraka dobimo v telo kisik. Iz pljuč ga kri raznese do vsake celice. In v posebnih celičnih organelih – mitohondrijih – poteka celično dihanje.

Kaj se dogaja med celičnim dihanjem? Zelo poenostavljeno je celično dihanje obraten proces od fotosinteze: sladkor glukoza reagira s kisikom in nastaneta voda (izdihamo jo kot vodne hlape) in ogljikov dioksid (ki ga tudi izdihamo), sprosti se energija.

Fotosinteza omogoča pretvorbo sončne svetlobne energije v kemijsko vezano energijo. Tudi drva in fosilna goriva ob gorenju pravzaprav sproščajo kemijsko vezano sončno energijo! In kisik na Zemlji obstaja, odkar so na planetu zelene rastline, ki ga med fotosintezo sprostijo v ozračje!

Največ ga prispevajo alge v oceanih, pa seveda gozdovi. Hkrati so oboji tudi veliki porabniki ogljikovega dioksida, ki ga izdihajo živa bitja in ki uhaja v ozračje zaradi človekovega delovanja. In spet smo priča kroženju plinov, energije, snovi v naravi. Kar nastane, se porabi, in kar se sprosti, se spet porabi.

Kateri od naslednjih odgovorov je pravilen?
Hrana je nepotrebna, ljudje bi lahko preživeli tudi samo z vodo.
Rastline so potrošniki hrane, živali pa proizvajalci.
Celično dihanje je enako procesu fotosinteze.
Energija se prenaša s hrano, zato je življenje živali in ljudi odvisno od Sonca in rastlin.
<< Nazaj
Stran 10
Prometej je starogrški mitološki junak, ki je bogovom ukradel ogenj in ga daroval ljudem ter jih naučil ravnati z njim. Zevs, navišji bog, je dal Prometeja za kazen prikleniti na skale Kavkaza. Vsak dan je priletel orel in mu kljuval jetra, ki so nato spet zrasla, in zgodba se je ponavljala, dokler ...

ODKRITJE OGNJA

Odkritje ognja je olajšalo človeku življenje in ga vzpodbudilo k novim raziskovanjem. Ogenj je lahko rešitev, lahko tudi poguba. In enako velja za vse druge vrste energije.

Ogenj je rešitev :heavy_plus_sign:
Ogenj nas pogreje, če nas zebe.
Uporabimo ga, če bi si radi kaj skuhali.
Potrebujemo ga, da opravi kakšno delo namesto nas:
- Včasih je vlak poganjala parna lokomotiva. Vodo so segrevali s premogom, ki je bil pred približno 250 leti glavno gorivo za parne stroje. Parni stroji so sprožili industrijsko revolucijo.
- Po vodi so pluli parniki, ladje na parni pogon. Tudi tu je voda v kotlih, ki so jih segrevali s premogom, zavrela in se spremenila v paro, ki je poganjala parnike.
- Petrolejke so bile svetilke na petrolej – vnetljivo tekočino, ki se pridobiva iz nafte. Uporabljali so jih za razsvetljavo.

Preberi si opis levo pod sliko. Ogenj je od nekdaj pomenil življenje za človeka. Oglej si posnetek in izberi junaka iz grške mitologije, ki je Prometeja odrešil krute kazni.

Prometeja je iz okovov osvobodil
Ares.
Heraklej.
Pozejdon.
Zevs.
<< Nazaj
Stran 11
Zaradi sežiga fosilnih goriv se sprošča v ozračje ogljikov dioksid, ki je toplogredni plin. Ker so količine le-tega velike, se povečuje učinek tople grede in s tem segrevanje planeta.

Če razumeš angleško, si lahko na spletu ogledaš kratek animirani film o nastanku fosilov. :eyes:
Ogenj je lahko poguba :heavy_minus_sign:

Tudi z ognjem je tako kot z vsemi drugimi rečmi: če energije ne znamo obvladati, ne poznamo dovolj natančno njenih stranskih učinkov, lahko povzročimo veliko škodo.

Danes za gorivo in energijo uporabljamo predvsem fosilna goriva: premog, nafto in plin.
Uporabljamo jih v termoelektrarnah, toplarnah, industriji in v gospodinjstvih ter kot gorivo za prevozna sredstva.

Fosilna goriva so nastala s fosilizacijo. To je proces, v katerem se odmrli organizmi pod velikimi pritiski in ob odsotnosti kisika niso razgradili, temveč ohranili kot ostanki rastlin v močvirjih (premog), ostanki živalskih in rastlinskih organizmov v morju (nafta in zemeljski plin).

Iz surove nafte se pridobiva tudi plastika. Približno 10 odstotkov vse nafte se uporabi kot surovino za proizvodnjo plastičnih mas, raznih drugih snovi in detergentov, pa tudi zdravil. Kopičenje plastičnih izdelkov prav tako prispeva k onesnaževanju planeta.

Izraba fosilnih goriv je omejena: to pomeni, da nastajajo veliko počasneje, kot jih človek izrablja. In jih bo kmalu zmanjkalo.

Zaradi vsega tega si znanstveniki prizadevajo raziskati vire energije, ki bi bili obnovljivi in bi imeli čim manj slabih učinkov na okolje.
Oglej si povezavo o obnovljivih virih energije in odgovori na vprašanje.

Kateri viri energije so obnovljivi? Izberi ŠTIRI obnovljive vire.
biomasa
sonce
zemeljski plin
veter
nafta
premog
voda
<< Nazaj
Stran 12
Ogljikov dioksid
Videz: brezbarven plin
Vonj: nima vonja
Kemijska formula: CO2
Ogljikov dioksid ALI tisti toplogredni plin, ki ga je preveč

Ogljik je zelo pogost element na Zemlji. Njegovi atomi se med seboj lahko povezujejo v dolgoverižne ali ciklične spojine. Nahaja se lahko v obliki kristalov (diamant). Je eden najbolj pomembnih elementov, saj si brez ogljika življenja na Zemlji sploh ne moremo predstavljati.

V živih bitjih je vezan v ogljikovodikih, ki so vir energije.

Pri gorenju fosilnih goriv se veže ogljik s kisikom in nastane ogljikov dioksid, ob tem se sprošča vezana kemijska energija. Če je gorenje nepopolno, se sprošča ogljikov monoksid. Ogljikov dioksid je rastlinam potreben za proces fotosinteze: te ga absorbirajo, sprošča pa se kisik.

Zaradi prevelikih izpustov ogljikovega dioksida in zaradi zmanjšanja gozdnih površin se začne toplogredni plin kopičiti, saj imajo rastline le omejeno sposobnost vezave ogljikovega dioksida. Povečan vnos ogljikovega dioksida v ozračju vpliva na učinek tople grede in s tem globalnega segrevanja.

Pomagaj si s povezavo in odgovori, kaj je učinek tople grede.
Sonce ogreva Zemljo, in ta je pravzaprav čisto zasebna gredica Sonca in nekaterih drugih zvezd, ki na njej gojijo živa bitja. Zemlja je torej topla greda zvezdnih vrtnarjev.
Sonce sije na Zemljo in jo greje, da pa toplota ostane na Zemlji, poskrbi plašč plinov, ki ga imenujemo atmosfera. Če atmosfere ne bi bilo, bi bila Zemlja zelo mrzla.
Sonce ohlaja Zemljo, mi pa z ogljikovim dioksidom in drugimi toplogrednimi plini Zemljo segrevamo, da je sploh primerna za življenje.
<< Nazaj
Stran 13
Smog je zmes prahu, dima in izpušnih plinov v ozračju, ki največkrat nastane v mestih, kjer je veliko prašnih delcev, izpušnih plinov avtomobilov in dima iz dimnikov. Smog je zelo nevaren zdravju in povzroča bolezni dihal. (Smog je sestavljenka iz angleških besed SMOke (dim) in foG (megla).)

Oglej si kratek posnetek o onesnaženosti zraka.
ZRAK

Za življenje potrebujemo zrak, vodo in hrano. In brez zraka ne bi bilo življenja na Zemlji. Zrak je plin brez vonja, okusa in oblike, je neviden in brezbarven. Zrak je povsod, tudi v najmanjših razpokah.

Ko se rodimo, globoko zajamemo zrak in vdihnemo. Naša pljuča se razširijo in napolnijo s kisikom. In potem dihamo, dokler smo živi. Brez kisika lahko človek zdrži, ne da bi to vplivalo na njegovo zdravje, le pet minut. Zato je to, kakšen zrak dihamo, zelo pomembno, saj onesnažen zrak škoduje vsem.

Potrudimo se in pazimo, da bomo zrak in naše okolje čim manj onesnažili.
Tudi ti lahko poskrbiš za to z malimi dejanji: starše odrešiš poklica taksista in se v šolo, k babici ali na kopališče odpraviš peš ali s kolesom, vodo piješ iz pipe in je ne kupuješ v plastenki, ješ sezonsko hrano in s tem sporočaš prodajalcem, da ti ni vseeno za energijo in stranske učinke uvoza hrane z drugih celin, ne kupuješ stvari, ki jih ne potrebuješ ...
Veliko lahko naredimo sami, samo začeti je treba!:muscle:

Besedo prestavi k pravemu opisu.
smog
voda
kisik
zmes prahu, dima, izpušnih plinov v ozračju nad industrijskimi mesti
plin brez barve, vonja in okusa, potreben za življenje
naravna prozorna tekočina brez barve, vonja in okusa, potrebna za življenje
<< Nazaj
Stran 14
Vrhnjo plast zemeljske skorje imenujemo tudi zemlja, tla ali prst. Ta je osnova našega obstoja. Brez prsti – tako kot brez vode – ne bi mogli živeti.

POTREBUJEMO PA TUDI TLA POD NOGAMI ...

Tla so osnova življenja na kopnem. So zgornja plast Zemljine skorje – koža Zemlje. Mi delovanja tal sploh ne opazimo, saj vsak dan hodimo po njih, in se premalo zavedamo njihove vloge. :walking:

Tla so zgrajena v plasteh. Zgornji del tal je humus, ki vsebuje organske snovi odmrlih rastlin in živali in mineralne delce. Z organskimi snovmi se hranijo številna živa bitja, ki tu živijo. Od gliv, bakterij do deževnikov, žuželk in njihovih ličink, sesalcev.

Na enem hektarju živi v tleh nekaj ton živali, v eni čajni žlički prsti pa lahko živi nekaj milijonov organizmov različnih vrst – več kot je ljudi na svetu!
:one: Ti opravljajo čistilno vlogo, ko organske snovi spreminjajo v anorganske snovi, in omogočajo rast rastlinam.
:two: Poskrbijo tudi za mešanje tal, zračenje, gnojenje.
:three: Ustvarjajo prostorčke, v katerih se zadržuje voda.

Tla so tudi hrana za rastlinski svet, ki rastlinam omogoča pritrditev in rast. So zadrževalnik in čistilec vode. :green_heart:

So pa tudi eden najbolj ogroženih naravnih virov ...
Oglej si prispevek Ugriznimo znanost: Naša tla, zemlja, prst. Verjetno tudi tebe preseneča, da Slovenija kakovostne zemlje pravzaprav nima v izobilju. In kot to gre, krivi smo sami.:unamused:

Kako še lahko poimenujemo vrhnjo plast zemeljske skorje? Izberi TRI odgovore.
tla
mlaka
prst
tapison
zemlja
<< Nazaj
Stran 15
Potem pa pridemo mi: Potrebujemo hrano! Potrebujemo ceste! Potrebujemo stanovanja! Pa čisto premalo imamo trgovin!!!

Ni problema, preorjemo travnik, posekamo gozd, pa imamo njivo. Ali pa speljemo ceste čez travnik, njivo, skozi gozd. Ali pa naredimo prostor za stanovanjska naselja, hotele, trgovske centre in ceste na kmetijskih površinah, nad podtalnico, na poplavnih območjih, ob rekah, ob obalah. Imamo se za najpametnejšo vrsto na Zemlji, ampak ... :warning:
Tla so osnova življenja na kopnem

Tla so trdna podlaga zemeljske skorje in bivališče, dom, skrivališče, vir hrane in življenja neštetim rastlinskim in živalskim vrstam.

Tla deževnici omogočajo filtracijo. Nekaj vode napolni prostorčke v zemlji, od koder jih črpajo rastline s koreninskimi laski, nekaj je izhlapi nazaj v ozračje, nekaj deževnice pa prispe do neprepustne kamninske plasti. Tam se zbira kot podtalnica, ki je pomemben vir pitne vode.

Tla omogočajo rast rastlin: od trav, cvetic, dreves in gozdov do poljščin in vrtnin. Iz tal dobijo potrebne snovi in vodo in same skrbijo za svojo prehrano, hkrati pa so hrana za živali in človeka. Mnogim živalskim vrstam nudijo bivališče in hlad ter ščitijo prst pred močnimi vetrovi in erozijo.

Zato moramo biti pozorni, kako ravnamo s tlemi.
:exclamation: Poskrbeti moramo, da pri gojenju rastlin ne uporabljamo škodljivih kemikalij in težkih kovin, da skrbimo za odplake in vodovodni sistem.
:exclamation: Skrbeti moramo, da gozdovi, ki so pljuča našega planeta, ne bodo izginjali zaradi naših potreb. Krčenje gozdov, preveč intenzivna obdelava zemljišč, gradnja prometnih poti ipd. povečuje možnost plazov, poplav, gozdnih požarov ...

Oglej si povezavo in odgovori na vprašanje.
Kaj je erozija?
Izredno močen vrtinčast vihar.
Pojav pomanjkanja padavin, ki povzroči zelo majhno vlago v zemlji.
Spiranje zemeljske površine zlasti zaradi padavin oz. delovanja tekoče vode.
<< Nazaj
Stran 16
Kapljice, enakomerno razporejene na robu listov, niso rosa, temveč rastlinski sok, ki ga je rastlina izločila skozi posebne žleze. Temu pojavu pravimo gutacija.

VODA, VIR ŽIVLJENJA

Voda je povsod okrog nas. Življenje je izšlo iz vode. Tudi v živih bitjih je približno 70 % vode, odvisno od različnih vrst organizmov. Meduze je imajo veliko več, človek približno toliko, semena veliko manj.

Čeprav je vode veliko, pa je večina vode slane. Sladka voda predstavlja manj kot tri odstotke in kar tretjina te se skriva pod površjem. Le slab odstotek vode je na voljo rastlinskemu in živalskemu svetu. In večina sladke vode je shranjene v obliki snega in ledu. Zamrznjena je v ledenikih visokih gora in na severnem in južnem tečaju.

Zakaj je zaskrbljujoče, da se ledeniki talijo?

Ledeniki se pospešeno talijo zaradi človekovih dejavnosti. Izgorevanje fosilnih goriv je povečalo količino ogljikovega dioksida v ozračju in povzročilo globalno segrevanje.

Ledeniki – ogromne ledene plošče na severnem in južnem tečaju našega planeta – močno vplivajo na naše podnebje. S taljenjem ledu narašča temperatura našega planeta, dviguje se gladina svetovnih morij, oceanski tokovi se spreminjajo. S tem se voda dviguje nad raven kopnega, ljudje in živali bodo zaradi tega imeli manj prostora in se bodo morali seliti. Hkrati pa bodo vremenske razmere postajale vedno hujše.

Severni in južni pol sta gotovo najhladnejša kraja na Zemlji. Ključna razlika je, da je Arktika ocean, obdan s kopnim. Antarktika pa je celina, ki jo obdaja ocean. Na njej je približno 90 odstotkov vsega ledu na svetu.

Oglej si povezavo o polarnih območjih in poveži, da bo prav.
Območje prestavi k pravi geografski legi.
Antarktika
Arktika
jug
sever
<< Nazaj
Stran 17
Voda obstaja v treh agregatnih stanjih – kot kapljevina, trdna snov in plin. Odvisno od spremembe temperature okolja prehaja iz enega v drugo agregatno stanje.
OSEBNA IZKAZNICA: VODA Z MNOGO OBRAZI

Ime elementa: voda.

Sestava: en atom kisika in dva atoma vodika (H2O).

Pomembnost: velika, brez vode ne bi bilo življenja na Zemlji.

Voda v naravi neprestano kroži in se spreminja. S površine morij in zemlje (tudi rastline, živali in ljudje oddajamo vodne hlape) voda izhlapeva v ozračje, se zbira v oblake, ob ohladitvi se hlapi utekočinijo v kapljice (dež), lahko se spremenijo v kristale (snežinke) ali ledeno točo.

Dež pronica v zemljo in se zbira nad neprepustnimi kamninami kot podtalnica, polni reke in potoke, jezera in morja. Sonce ogreva Zemljo, voda izhlapeva in krog se ponovi. Kadar se vodni hlapi oprimejo delcev v ozračju, nastane megla. Ob jasnih jutrih se vodni hlapi pri tleh, ki so hladnejša od ozračja, utekočinijo (rosa) ali zaradi nizkih temperatur na rastlinah in drugih površinah zmrznejo (slana).

Pomagaj si s povezavo in odgovori, kaj je vodni krog.
Vodni krog je pot, ki jo naredim, ko rolam okrog jezera.
Vodni krog je luža, ki nastane, ko na mamino grozo končam s prhanjem.
Vodni krog je neprestan proces kroženja vode v naravi.
<< Nazaj
Stran 18
Na planetu voda ni enakomerno porazdeljena. Nekaterim celinam vode močno primanjkuje, drugod se gladina morja dviguje in poplavlja obalo.

V Afriki ljudje trpijo zaradi pomanjkanja pitne vode. Zaradi tega zbolevajo in umirajo. Oglej si Unicefov posnetek Življenje brez vode ni življenje.

H2O ZA ŽIVLJENJE

Voda je spojina, sestavljena iz dveh atomov vodika (H), ki je najlažji in najpogostejši kemijski element v vesolju, in enega atoma kisika (O).

V molekuli vode se atoma vodika ne vežeta na kisik simetrično, temveč pod kotom 105 stopinj. Zato molekula vode ni povsem nevtralna, temveč je na strani vodikovih atomov bolj pozitivna, na strani kisikovega pa bolj negativna.

Z drugimi molekulami vode in molekulami drugih snovi v vodi se povezuje z vodikovimi vezmi. Prav zaradi zgradbe molekule je voda tako posebna:

Je odlično topilo. Kri, ki prenaša življenjsko pomembne snovi po krvnih žilah v telesu, sestavlja približno 90 % vode.

:snowflake: Njena gostota je največja pri 4 stopinjah Celzija, zaradi česar plava led na površini vode, saj voda zmrzne pri 0 stopinjah Celzija. Organizmi pod plastjo ledu lahko preživijo zimo. Pa ne le organizmi, na Antarktiki je štiri kilometre pod ledenim pokrovom podledeniško jezero Vostok, ki je prekrito z ledom in v katerem je tekoča voda že vsaj 15 milijonov let.

Kjer ni dovolj vode, je življenje težko. Živa bitja potrebujemo vodo za obstoj. Zato se ljudje selijo iz krajev, ki jih je prizadela podnebna kriza, da bi preživeli. Ti ljudje so podnebni begunci.

Kaj pomeni beseda begunec?
Človeka, ki pred nekom drugim beži, pobegne.
Človeka, ki zapodi sovražnika v beg.
Človeka, ki se izseli zaradi neugodnih razmer ali nevarnosti.
<< Nazaj
Stran 19
Zaradi podnebnih sprememb izgubljamo svoj življenjski prostor. Po nekaterih podatkih naj bi se, če bi se stalil ves led na planetu, gladina morij dvignila za kar okrog 70 metrov!


PODNEBJE NI VREME

Na Zemlji poznamo zelo različna podnebja. Podnebje določa običajno vreme na nekem območju v daljšem časovnem obdobju. Nanj vplivajo vlažnost in temperatura zraka, geografski položaj, gibanje zračnih mas.

Vreme pomeni trenutno stanje ozračja na nekem območju. Spreminja se vsak dan, vsako uro. Je oblačno, sončno, vetrovno, deževno, z nevihtami, neurji, sneženjem … v zadnjem času pa smo priča tudi spremembam podnebja.

Podnebje se je spreminjalo, odkar ta svet stoji. Ravno podnebne spremembe so vplivale na razvoj življenja na Zemlji. A za razliko od današnjih podnebnih sprememb, ki jih je povzročil človek, so bile to počasne naravne podnebne spremembe.

Vse več je ekstremnih suš, pustošijo požari, neurja so vse pogostejša, poplave, taljenje ledenikov in dvigovanje morske gladine sili ljudi v to, da zapustijo svoj dom, saj tam ne morejo več živeti. In ker se podnebje zelo spreminja, bo vedno več ljudi prisiljenih zapustiti svoj dom zaradi posledic podnebne krize.

Oglej si prispevek o podnebnih spremembah.

Zaradi česa se naš planet hitreje segreva? Namig: zagotovo niso krivi obnovljivi viri energije.
S sončnimi celicami in mlini na veter.
Zaradi čezmerne porabe fosilnih goriv.
Zaradi izpustov avtomobilov, letal in drugih prevoznih sredstev ter izpustov iz številnih tovarn.
<< Nazaj
Stran 20
Razmere v življenjskih okoljih so odvisne od pogojev, ki jih okolje ponuja. V morju so drugačni kot v gorah, puščavah, rekah ali v sosedovi mlaki.
ZEMLJA, EDINI DOM

Zemlja je naš edini dom. Vsako živo bitje je tu našlo svoj prostor. V njem se povezuje z drugimi bitji ali pa za svoj košček tekmuje.

Svetloba, toplota, voda, hrana, zrak in prostor se spreminjajo. Spremembam v okolju se živa bitja med razvojem prilagajamo. Le da se človek okolju ne le prilagaja, ampak ga tudi aktivno spreminja in se trudi živeti čim bolje in udobneje.

Pri tem se sočasno z razvojem znanosti razvija tudi tehnologija. Za uresničitev novih idej in načrtov potrebujemo energijo in primerne materiale. To vzamemo največkrat iz narave. Vanjo posegamo tudi, ko odlagamo odpadne snovi, ki nastanejo pri proizvodnji izdelkov: pline, odpadne vode, trdne odpadke … Ne pozabimo na gospodinjske odpadke, odplake, prispevek k sproščanju toplote v okolje, izpušne pline … Sčasoma se ravnovesje v naravi poruši. Nepopravljivo?

Zdaj je pred nami velika naloga: preprečiti segrevanje Zemlje. Zato moramo znižati ogljični odtis. Kar pomeni, da moramo vsi poskrbeti, da se zniža izpust ogljikovega dioksida v okolje. Pa naj smo lastniki podjetij, ki pri proizvodnji spuščajo v zrak škodljive pline, ali potrošniki izdelkov, katerih proizvodnja onesnažuje okolje.

Žal kot družba in kot posamezniki ukrepamo šele, ko nam voda že teče v grlo. In zdaj nam že pošteno teče ... Rezervnega planeta B nimamo. Tu in zdaj je čas, da poskrbimo za naše okolje. Vsak zase in vsi skupaj! :raised_hands:

Seštevek vseh izpustov toplogrednih plinov, ki jih pusti človek, organizacija ali proizvod.
Odtis, ki ga ogljikov čevelj pusti na asfaltu.
Pečat kralja O`Gljika.
<< Nazaj
Stran 21
Zdaj kar nekaj veš o podnebnih spremembah. In veš tudi, kako lahko prispevaš, da bo planet bolj zdrav. In imaš svoj GLAS – ta je močan. Uporabiš ga lahko, da seznanjaš odrasle, kako lahko skupaj rešimo ta planet.:mega:

V žrebu pa lahko dobiš kakšno lepo knjižno nagrado. Saj veš, :books: so zakladnica znanja. Seveda pa nam moraš prej zaupati svoje podatke. :smiley:

Ime: *
Priimek: *
E-mail: *
Osnovna šola:
Razred:

* obvezen podatek