Vodna ujma: poplave

Stran 1


JOŽE PLEČNIK 150

(e-učna pot)
SEPTEMBER 2022

Pridi na sprehod po Plečnikovi Ljubljani (in pokukaj v njegovo hišo in življenje)

Težavnost: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda OŠ, izberi spodaj!
Predvideni čas reševanja: 15–25 min
Učni cilj: Spoznavamo Plečnikovo Ljubljano in velikega arhitekta, ki je prestolnico naredil prepoznavno, ob 150. obletnici njegovega rojstva
Avtorica učne poti: Sabina Tamše Kozovinc

*Slikovno gradivo v učni poti (kjer ni posebej navedeno): MGML, Shutterstock, Wikipedija. Ko je vode preveč

(e-učna pot)
OKTOBER 2023

Zaradi podnebnih sprememb in načina našega življenja se moramo naučiti živeti s poplavami, se o njih učiti in jih razumeti, se nanje čim bolj pripraviti in prilagoditi.

Težavnost: od 4. do 6. razreda ali od 7. do 9. razreda OŠ, izberi spodaj!
Predvideni čas reševanja: 15–25 min
Učni cilj: Spoznavamo poplave, vzroke in posledice vodne ujme ter se zavemo pomena trajnostnega upravljanja z vodnimi viri.
Avtorica učne poti: Sabina Tamše Kozovinc
Avtor tiskane izdaje v reviji PIL: dr. Lučka Kajfež Bogataj

Ilustracije: Matej de Cecco
Slikovno gradivo v učni poti: Shutterstock, Wikimedia Commons.

 
<< Nazaj
Stran 2
Ves dan zelo močno dežuje, voda v reki je že rjava. Deževniki prilezejo iz
zemlje in kar naenkrat jih je povsod polno. 🪱 Morda prihaja poplava.

Poplave so naraven pojav, a tudi najpogostejša naravna nesreča. Poplave lahko zelo prizadenejo ljudi, družbo in okolje. Njihove posledice trajajo več let.

Pa so poplave nekaj novega? Seveda ne, človeka spremljajo od samega nastanka civilizacije. Skoraj vsako ljudstvo ima legendo o veliki poplavi, ki so že v preteklosti prizadele veliko ljudi.
🌧️ Zakaj nastanejo in kaj jih povzroča?
🤔 Se nanje lahko pripravimo ali smo povsem nemočni?
:point_right:

<< Nazaj
Stran 3
V zadnjih desetih letih so poplave prizadele skoraj dve milijardi ljudi, torej vsakega četrtega Zemljana.KO JE VODE PREVEČ ...

Tudi v Sloveniji smo že mnogokrat doživeli manjše in večje poplave, a ne tako silovite in uničujoče kot letos.

Poplave povzročajo veliko škodo:
🚜🌾 na kmetijah
⛐ v prometu
⚡ pri dobavi energije
🏚️ na zgradbah
🌉 uničujejo mostove
🌱 uničujejo življenjsko okolje.

Prinašajo tudi tveganje za onesnaženje okolja, za življenje in zdravje ljudi .

Oglej si posnetek, kako so bile videti poplave avgusta 2023 iz zraka.

(Če se posnetek ne prikaže samodejno, klikni tukaj.)

Ob hudih poplavah pomagajo vsi. Ob nedavnih poplavah je minister za obrambo aktiviral načrt Vihra. Pomagaj si s povezavo in ugotovi, kaj je načrt Vihra.

Ta načrt v primeru hujših naravnih nesreč zagotavlja pomoč
policistov.
vojakov Slovenske vojske.
psov vodnikov.
<< Nazaj
Stran 4
Kaj ne bi raje začeli na začetku? KNJIGA, KAJ SPLOH SI?

OSEBNA IZKAZNICA: KNJIGA

Ime: knjiga, zvezani listi iz papirja, pergamenta ali drugega materiala z informacijami.

Načini uporabe: branje (osnovno), podlaganje majavega pohištva (manj priporočljivo), kurjenje (sploh ne priporočljivo – v kombinaciji z zažigalnimi sredstvi).

Prva knjiga v slovenskem jeziku: Katekizem Primoža Trubarja.

Najbližji sorodnik: elektronska knjiga (nepapirna, besedilo je v digitalni obliki na voljo za branje na elektronskih napravah).

Praznik knjige: 23. april. (Na ta dan sta l. 1616 umrla angleški dramatik in pesnik William Shakespeare in španski romanopisec Miguel de Cervantes.)

Praznik knjig za otroke: 2. april, rojstni dan danskega pravljičarja Hansa Christiana Andersena.

Oglej si čudovito ilustracijo Marije Lucije Stupica iz pravljice Mala morska deklica.
William Shakespeare
Eden od bratov Grimm
Martin Strel
Hans Christian Andersen

Osebna izkaznica: POPLAVA

* Ime: poplava
Starost: prastara
Poklic: naravna nesreča
Narodnost: svetovna
Varnost: nevarna, ker ogroža življenja in lahko negativno vpliva na okolje
Koristnost: prinaša vlago na sušna območja in pomaga pri obnavljanju ekosistemov
Hobi: spreminjanje krajine
Najljubša sezona: spomladanska do poletna, tudi jesenska
Najljubša jed: rečni tokovi in površinske vode

Pomagaj si s povezavo in ugotovi, kateri TRIJE pojavi spadajo med naravne nesreče.
izliv vode v kopalnici
potres
izbruh vulkana
mamin izbruh jeze
smrdeče nogavice
poplava

*Fotografija: A view to the flood by Robin Stott, CC BY-SA 2.0
<< Nazaj
Stran 5
Morske poplave so se pri nas pojavljale redkeje, običajno v Piranu in Kopru, v bližnjih Benetkah (na sliki) pa so zelo pogoste.

POPLAVA, KAJ SI?🔎

Pri poplavah voda začasno prekrije tista območja, kjer je teren običajno suh oziroma ni dalj časa izpostavljen vodi.
🔵 Rečne poplave se pojavijo, ko reke prestopijo svoje bregove in zalijejo okoliška območja. Nastanejo zaradi obilnega dežja, taljenja snega, obilnih snežnih padavin v višjih predelih ali kombinacije teh dejavnikov.
🌊 Poplavi lahko tudi morje: vzroki so močno plimovanje, orkani z nizkim zračnim tlakom ali vetrovi, vse v kombinaciji z dvigom morske gladine zaradi podnebnih sprememb.
🌋 Morje lahko poplavi tudi zaradi vulkanov ali potresov pod morskim dnom, ki sprožijo visoke in uničujoče valove cunamija.
🏙️ Poplave v mestih in naseljih se pojavijo ob hudih nalivih, ker postanejo vodni kanali premajhni za povečan pretok deževnice. Pogosto nastanejo zaradi neprepustnih tal v mestih, zamašenih odvodnih sistemov in zaraščanja površin.
🔵 Poplave na kraških poljih nastanejo dokaj počasi na dva načina:
🔹 raven podzemne kraške vode se dvigne nad površje,
🔹 deževne vode je preveč, zato je kraški podtalni sistemi ne zmorejo odvesti v globino. Voda stoji in le počasi odteka skozi kraško podzemlje. Take poplave poznamo na Cerkniškem polju in tudi na Ljubljanskem barju.

Kaj je poplava?
suša
pojav, ko voda začasno prekrije sicer suha območja
pojav ledene obloge na drevju
<< Nazaj
Stran 6
Naravne nesreče se dogajajo vsak dan. Nekatere se zgodijo brez opozorila, na nekatere pa se lahko pripravimo. Zato moramo vedeti, kako ravnati, saj nam lahko to reši življenje.


NAJPOGOSTEJŠA NARAVNA NESREČA

Poplave so najpogostejše od vseh naravnih nesreč. Predstavljajo kar tretjino vseh naravnih nesreč.

Žal spadajo med najhujše in najpogostejše naravne katastrofe tudi po številu smrti.
V državah v razvoju je število žrtev še veliko večje zaradi goste poseljenosti na poplavnih ravnicah ali v bližini nevarnih obalnih območij.

Oglej si posnetek o naravnih nesrečah v Sloveniji.

Poveži naravno nesrečo z njenim opisom.
požar
potres
poplava
zemeljski plaz
vse je zalila voda
tresla so se tla
trgala in drsela je zemlja
gorelo je vsenaokrog
<< Nazaj
Stran 7
K pojavu poplav vse bolj prispevamo kar sami, ko potrebujemo vedno več in več prostora in nepremišljeno jemljemo prostor vodi. (Fotografija: Maxq32 CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons)
SO POPLAVE LAHKO KORISTNE?

Ljudje poplave večinoma doživljamo kot nezaželen dogodek. Običajno se jih zavemo takrat, kadar nastopijo v naseljenih okoljih.

Toda poplave so lahko tudi koristne – tako za človeka kot naravo.
🔹 V zgodovini so bile vsakoletne poplave v deltah rek zelo pomembne za razvoj prvih visokih civilizacij. Ob rekah Tigris, Evfrat, Nil, Ind, Ganges in Rumena reka so poplave povečale rodovitnost tal in zemlji prinašale manjkajoča hranila.
🔹 Danes ni nič drugače, poplave lahko pomagajo napolniti reke, jezera in podtalnico z vodo. To je pomembno za oskrbo s pitno vodo, kmetijstvo in ohranjanje življenja v vodah.

Besede poveži z njihovo razlago.
podtalnica
katastrofa
delta
dogodek v naravi, ki povzroči razdejanje
voda, ki se nabira pod zemeljskim površjem
svet ob ustju reke
<< Nazaj
Stran 8
Koristne so tudi sicer redke poplave v puščavah, ki prinašajo vodo in hranila in omogočajo preživetje rastlin in živali v teh suhih okoljih. Na sliki poplave v puščavi Gobi v Mongoliji, 2004.
KORISTNOST POPLAV 🔍

Poplavne vode so ključne za nekatere ekosisteme, saj zagotavljajo napolnitev vodnih virov in bogatenje podtalnice zlasti v sušnih območjih.

💦 Sladkovodne poplave imajo pomembno vlogo pri ohranjanju rečnih ekosistemov in ohranjajo biotsko raznovrstnost poplavnih ravnic, mokrišč in močvirij.
Ta so pomembna za čiščenje vode, preprečevanje poplav, zagotavljanje habitata za ptice in druge živalske vrste ter shranjevanje ogljika.

🌫️ Poplave tudi naplavljajo prst in drug material na rečne delte in priobalna močvirja ter tako zagotavljajo njihovo ohranjanje.

Katera območja so običajno najbolj ogrožena zaradi poplav?
puščave
doline in obrežja rek
gore
<< Nazaj
Stran 9
Včasih, ko s pomočjo znanosti sveta še nismo razumeli, kot ga razumemo danes, so si ljudje različne pojave razlagali s pomočjo nadnaravnih pojavov, božjo jezo, sporom med bogovi in drugimi nadnaravnimi oz. neresničnimi bitji. Donar-Thor, slika nemškega slikarja Maxa Friedricha Kocha z začetka 20. stoletja
ZA MESTNE POPLAVE JE KRIV ČLOVEK, NE VIŠJA SILA

K pojavu poplav vse bolj prispeva tudi človek s svojimi posegi v naravo.
Ljudi je vedno več, vedno več je industrije in ogromnih mest. Poplave v mestih niso redek pojav, še posebej ob močnih nalivih.

👉 Nastanejo zaradi premajhnih ali napačno speljanih odtokov ter večjih asfaltnih površin. Vode zalijejo podhode, podvoze in kleti, od koder poplavne vode težko odtečejo ali niti ne morejo odteči.

⚡ Vreme se spreminja, mi pa spreminjamo podobo sveta okrog nas. Zaradi nas postajajo vremenski pojavi vse bolj uničujoči. Žalostno je, da nekateri zanikajo naravni izvor teh pojavov in širijo nespametne in za lase privlečene razlage. Za vse so krivi HAARP, chemtraili, točo proizvajajo v Španiji, s kisom se lahko ubranimo pred točo, Zemlja je ravna …

🧿 Take domišljijske razlage, ki jim danes običajno rečemo »teorije zarot«, so se v zadnjem času razmahnile in poplavljajo splet, kot poplava poplavi neko območje. Zdaj pa pamet v roke – preberi vprašanje in razmisli o odgovoru.

Zakaj je urbanizacija lahko povezana s pogostejšimi poplavami v mestih?
Ker asfalt in beton preprečujeta vpijanje vode v tla.
Ker smo v mesto s sabo prinesli preveč bogov, ki se ves čas kregajo.
Ker se zrak v mestih vedno hitreje ohlaja.
<< Nazaj
Stran 10
Slovenija je geografsko, geološko in klimatsko zelo raznolika dežela. Skoraj eno tretjino površine Slovenije sestavljajo zemljišča, ki plazijo, če so preveč razmočena ali vanje nedomišljeno posegamo. In kar vsak četrti Slovenec živi na območju možnih katastrofalnih poplav, ki se lahko pojavijo na 25 let.
VODA NAJDE POT ... 🔍

Več kot nas je, bolj se naša potreba po prostoru veča. Ljudje zato nespametno odvzemamo prostor vodi oziroma vodotokom. Od sredine 19. stoletja so se struge vodotokov skrajševale in ožile, gradili so se visokovodni nasipi in s tem zmanjševale poplavne površine ter osuševala mokrišča.

Z gradnjo novih objektov, preurejanjem površin v ceste, parkirišča in industrijska območja spreminjamo način odtekanja vode.

➖ Gradnja naselij na poplavnem prostoru, pospeševanje odtoka voda zaradi izsuševanja kmetijskih površin, gradnje namakalnih sistemov in gradnje vodnih energetskih objektov zahtevajo regulacije rek, gradnje vodnih zadrževalnikov in vodo-oskrbovalnih sistemov.

🧱 Tudi hiše, podporni zidovi, tlakovana dvorišča, skladišča in parkirišča manjšajo sposobnosti zadrževanja vode v pokrajini.

➖ Umetno zgrajeni odtočni kanali in jarki ter utrjene struge povzročajo hitrejše odtoke vode, kar v niže ležečih predelih ustvarja nove poplavne površine ali celo plazove.

Čemu so namenjeni vodni zadrževalniki in jezovi?
zadrževanju vode in uravnavanju pretoka vode
igri in zabavi
gojenju rib v rekah
<< Nazaj
Stran 11
Reka Jangce je poplavila tržnico, 2020.

HUDE POPLAVE V ZGODOVINI

Poplave – tako kot druge naravne nesreče – nas spremljajo že od nekdaj, čeprav je tehnologija zelo napredovala. S to razliko, da zdaj razumemo, zakaj in kako nastanejo, še vedno pa smo precej nemočni v tem, kako preprečiti škodo in žrtve. In nemalokrat je število smrtnih žrtev grozljivo visoko.

🌏 Poplave zahtevajo največji davek na azijskem kontinentu, zlasti na Kitajskem. Poplave reke Jangce (tudi Dolga reka ali Modra reka, najdaljša reka v Aziji ) so leta 1931 v osrednji Kitajski povzročile smrt skoraj štirih milijonov ljudi, čez štiri leta pa še skoraj sto petdeset tisoč!
黃河 Poplave Rumene reke so leta 1887 ubile dva milijona prebivalcev in leta 1938 še sedemsto tisoč.

Za primerjavo:
🌊 Cunami v Indoneziji je leta 2004 odnesel dvesto trideset tisoč življenj.
🇪🇺 V Evropi je največ žrtev, več kot sto tisoč v enem dnevu, zahteval plimni val, ki je leta 1530 poplavil Nizozemsko.

Pomagaj si s povezavo in poveži besede z njihovo razlago.
povodenj
poplava
redkejši pojav, ko se visoka voda razlije, s katastrofalnimi posledicami
pogost pojav, ko se visoka voda razlije
pojav v naravi, ki povzroči veliko škodo
<< Nazaj
Stran 12
Ujma sicer pomeni neki dogodek, pojav v naravi, ki povzroči veliko škodo. Fotografija: Reka Krka redno poplavlja Šentjernejsko polje.
VSAKA POPLAVA NI POVODENJ 🔍

Poplave so precej pogost pojav, ni pa vsaka poplava tudi povodenj, ki povzroči veliko škode in trpljenja. Povodenj je uničujoča naravna nesrečavodna ujma. Ponekod se poplave lahko pojavljajo skoraj vsako leto, zato jim pravimo poplave z veliko verjetnostjo nastanka (nad 50 odstotkov).

🔟 Kadar je verjetnost za poplave le 10 odstotkov, so to poplave z desetletno povratno dobo.

⛆ Vodna ujma ali povodenj je redkejši pojav in izraz za velike uničujoče katastrofe, torej naravne nesreče. Za pojav takega dogodka je verjetnost, na primer, le 5 odstotkov, če gre za dvajsetletne poplave, oziroma le 1 odstotek v primeru stoletnih poplav.

Povodnji povzročijo veliko več škode in tudi katastrofalne posledice, ki jim težko uidemo, saj prizadenejo tako naravo kot ljudi. Gre za veliko poplavno vodo, ki prekrije celotno poplavno področje ali večji del naplavne ravnice. Ob ogromni materialni škodi pogosto jemlje tudi življenja ljudi in drugih živih bitij.

Zakaj je pomembno, da ohranjamo gozdove in drevesa?
Ker drevesa absorbirajo deževnico in zmanjšujejo erozijo.
Da bomo imeli prostor za piknik v senci.
Da bomo lahko izdelali več papirja.
<< Nazaj
Stran 13
Zgodba o Noetovi barki je podobna drugim mitološkim zgodbam. Tudi babilonski Ep o Gilgamešu (najstarejši junaški ep) pripoveduje o potopu, ki ga je poslal bog, da bi uničil človeštvo.

ZGODBE O VESOLJNEM POTOPU

Zgodbe o potopu – velikanski poplavi, ki naj bi uničila Zemljo pred več tisoč leti – so znane v številnih kulturah po vsem svetu, pri nas je verjetno najbolj znana legenda o Noetovi barki (iz Svetega pisma), ki je del judovskega in krščanskega izročila.

Pripoveduje o Noetu, ki ga je bog izbral in mu naročil, naj zgradi veliko barko in nanjo vkrca svojo družino in predstavnike vseh živali ter jih tako reši pred veliko poplavo. Po 40 dneh in nočeh je Noe z barke poslal goloba, da bi preveril, ali je voda upadla. Ko je golob priletel z oljčno vejico v kljunu, je bil to znak, da se je voda umirila in se je svet začel sušiti.

Pomagaj si s povezavo in ugotovi, kaj pomeni vesoljni potop.
Katastrofalno poplavo velikih razsežnosti, ki naj bi uničila Zemljo pred več tisoč leti.
To je samo zgodba o žabi, ki je popila veliko vode in jo potem izbruhala.
Saj je jasno, to je potop vesolja.
<< Nazaj
Stran 14
Orhideje so čudovite in eksotične in skrivnostne in romantične. Pa zelo raznolike, le oglej si fotografije!
Slavo so dosegle v preteklih stoletjih, ko so se prvi raziskovalci tropskih krajev začeli vračati na evropske dvore z zanimivimi primerki.
Orhideje razvijajo zelo zapletene cvetove, za prenašanje peloda pa privabljajo kolibrije (to so najmanjše ptice na svetu in lahko merijo od glave do repa le 6 cm).

POPLAVE V SLOVENIJI

Slovenija je poplavna dežela, saj ob močnem deževju lahko pride do poplav kjerkoli.
Poplave ogrožajo več kot 300.000 hektarjev površin, kar je skoraj 15 odstotkov površine naše države, večinoma v porečjih Save in Drave. Na približno tretjini tega ozemlja so lahko poplave tudi večje in obsežnejše.

Naše ozemlje so večje poplave prizadele, šteto nazaj, v letih 2023, 2014, 2012, 2010, 2007, 2005, 1998, 1990, 1972, 1954, 1933, 1926, 1925, 1923, 1910 in 1901.

Zgodovinski viri omenjajo tudi katastrofalne povodnji leta 1550 na Celjskem in leta 1851 na območju Maribora in Ptuja. Med najhujše poplave štejemo tiste iz novembra 1901, ko je bilo prizadeto ozemlje skoraj celotne Slovenije.

Koliko večjih poplav je bilo pri nas v zadnjih 100 letih?
100
14
16
<< Nazaj
Stran 15
Nižinske poplave se pri nas pojavljajo ob spodnjem toku večjih rek in nastanejo zaradi hitrostne razlike dotekanja visokih vod ter odtočne zmogljivosti rečnih strug. Najobsežnejše so ob Dravinji, Savi in ob spodnji Krki in Sotli.
NEVARNE HUDOURNIŠKE POPLAVE

V Sloveniji se v glavnem spopadamo s hudourniškimi poplavami. (Izjemi sta reki Mura in Drava.)

Poplave hudournikov so kratkotrajne in izjemno silovite, povzročajo pa jih kratkotrajne in intenzivne padavine, ki so v Sloveniji najpogostejše ob poletnih neurjih in jesenskih deževjih. Intenzivne in lokalno omejene nalive je skoraj nemogoče natančno napovedati.

Pomagaj si s povezavo in ugotovi, od kod je hudournik dobil ime.
Po hudi uri, kakor so včasih rekli nevihti.
Ker je vedno sledil urniku poplav, ko so mu ga predpisali upravljalci vremena. Hudo, ne?
Po uri, ki se je vedno pokvarila, ko jo je zalila voda.
<< Nazaj
Stran 16
Pri nas največ škode povzročijo hudourniške poplave, njihov pojav pa je tudi najtežje časovno predvideti. Lahko se pojavijo naravne zajezitve, ki lahko ob predrtju ustvarijo rušilne poplavne valove.
NEVARNE HUDOURNIŠKE POPLAVE II. 🔍

Z izjemo severovzhodnih območij lahko pri nas kjerkoli pade v dveh dneh nad 200 milimetrov (= litrov) na kvadratni meter dežja, na Bovškem je že večkrat padlo tudi več kot 500 litrov dežja na kvadratni meter.

Hudourniške poplave se pojavljajo v gorskem svetu, v hribovjih in gričevjih na hudournikih, na katerih zaradi močnega transporta plavja in plavin prihaja do zajezitev in nato do prebojev ter nastanka močnejših poplavnih valov.

Kar 12 % celotnega slovenskega ozemlja (približno 237.000 ha zemljišč) je na območjih hudourniških poplav, ena tretjina (27.000 km) vodnih tokov pa ima hudourniške značilnosti.

Oglej si stran Zavarovalnice Triglav – Ste pripravljeni na poplave?. Premakni se do dela Koliko časa imam za pripravo na poplavo? in se premikaj po časovni premici ter opazuj, kako se dviga voda in kdaj poplavi glede na območje.

Ob katerem tipu poplav imamo najmanj časa za umik?
ob dolinskem vodotoku
na kraškem polju
ob hudourniških poplavah
<< Nazaj
Stran 17
Včasih si moramo pač priznati, da je tekoča voda sama sebi najboljši vodar, pa tudi dober gospodar. (Na sliki Most na Soči.)
NARAVNO PREPREČEVANJE POPLAV

Poplave, suše in plazovi so del naravnih procesov. Ni jih smiselno pretirano obvladovati, saj je narava na koncu vedno močnejša. ⚡🌊
👀 Moramo se jim prilagoditi in se pri poseganju v vodni prostor največ naučiti od vode same. Najcenejše in tudi najbolj trajnostno je torej poiskati čim bolj naravne načine, kako preprečiti poplave.

🔵 Razvejenje: Reke naj ohranijo obsežna prodišča z množico stranskih rokavov, ki s porazdelitvijo vode blažijo njeno moč pri povečanem pretoku. Kadar voda naraste prek njihovih zmogljivosti, vselej ustvarja nove rokave. Vodni tok tako izgublja hitrost in zato tudi razdiralno moč, ustvarjeni mrtvi rokavi pa kmalu postanejo polni življenja. Poplavno vodo v dolini Nila so že pred tisočletji razpredli v namakalne jarke in tako blažili uničujočo moč poplav.

🔵 Tudi vijuganje reke upočasnjuje tok vode ter zmanjšuje razdiralno moč poplav. Reke imajo okljuke, ker spodjedajo bregove na eni strani in nanašajo prod na drugi strani korita. Pri reguliranih rekah z utrjenimi bregovi in poglobljenimi koriti se ob poplavah veča uničujoča moč vode.

🔵 Zadrževanje voda posnema naravno dogajanje. V preteklosti so na rekah, predvsem za mline in žage, tok upočasnjevali z jezovi. Ker so velike naravne površine zadrževalnih voda dandanes marsikje pozidane ali kultivirane, bi morali ustvarjati nove, če se hočemo izogniti katastrofalno naraslim vodam. Zadrževalniki so dobrodošli tudi zato, ker koristijo ogroženemu močvirskemu rastlinstvu.
Poveži načine preprečevanja poplav z njihovimi značilnostmi.
razvejenje
vijuganje reke
zadrževanje voda
pregrade in jezovi za zadrževanje voda
reki pustiti okljuke, v katerih vodni tok izgublja hitrost
razpredanje vodnega toka v stranske rokave in vodne jarke
<< Nazaj
Stran 18
Nov način razmišljanja, ki bi ga lahko poimenovali »več prostora za vode«, je prisoten že marsikje po svetu. Vodi moramo vrniti prostor, ki ji pripada. Ali pa si ga bo, na našo škodo, vzela sama.
NISMO NEMOČNI, LE RAZMISLITI MORAMO, KAKO RAVNATI 🔍

Narave ne moremo zaustaviti, dolgotrajnega dežja in močnih nalivov ne moremo preprečiti. In tudi ne večine poplav.
💡 Lahko pa omilimo posledice ali jih v urbanih območjih omejimo.
Pri tem je pomembno tudi urejanje vodotokov, povirij in urbanih površin.

KAKO?
🔹 Z negradbenimi ukrepi (upravno-zakonski ukrepi, zavarovanje) in poplavno varnim prostorskim načrtovanjem. Vsaka občina bi morala načrtovati rabo prostora tako, da se izogne poselitvam in dejavnostim prebivalstva na nevarnih, ranljivih ali ogroženih območjih.

🔹 Razširiti moramo struge vodotokov, da bodo te lahko prevajale poplavne vode mimo poseljenih območij, brez povzročanja škode.
🌱 Obvodne rastline imajo pomembno vlogo, saj lahko struge le tako opravljajo svojo ekološko funkcijo.
➖ Odstraniti bo treba betonske obloge, kjer je to mogoče, in odpreti skrite vodotoke.

Kaj pomeni »več prostora za vode«?
Da je treba urediti posebna igrišča za vodne športe.
Da morajo ljudje piti več vode.
Da ustvarimo ali ohranimo območja, kjer lahko voda varno preplavlja, ne da bi povzročila škodo.
<< Nazaj
Stran 19
Res je, da so se izjemni vremenski dogodki dogajali tudi v preteklosti in da vseh vremenskih ujm ne moremo neposredno povezati z globalnimi spremembami podnebja. Toda podnebne spremembe povečujejo verjetnost takih dogodkov. 🤒
PODNEBNE SPREMEMBE BODO POVEČALE VERJETNOST POPLAV

Pogostnost in intenzivnost vremenskih ujm sta povezani z naraščajočo globalno temperaturo in drugimi podnebnimi spremembami, ki so posledica segrevanja.

🌧 Globalno segrevanje se bo še nadaljevalo in zato lahko upravičeno sklepamo, da se bodo z nadaljevanjem podnebnih sprememb stopnjevale tudi poplave.

🔺 Škode, ki so se na primer v preteklosti dogajale le v povprečju na 50 let, se bodo kmalu pojavljale pogosteje, morda v povprečju vsakih 20 let.

🌪️ Žal lahko podnebni sistem kmalu doseže stanja, ki jim sodobna družba ne bo več kos. Toplejše ozračje in oceani imajo veliko več energije za razvoj ekstremnih vremenskih stanj, ob tem pa so se že spremenili ustaljeni vremenski vzorci.

Kateri dejavniki prispevajo k povečanemu tveganju za poplave v povezavi s podnebnimi spremembami?
Snežne padavine.
Hitro taljenje ledenikov in več dežja.
Pomanjkanje vode v rekah.
<< Nazaj
Stran 20
Morska gladina se dviga in s tem se veča verjetnost poplavljanja morja. Slovensko morje se trenutno dviga za slabih 5 mm na leto. (Fotografija: NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, Public domain, via Wikimedia Commons)
VPLIV SEGREVANJA PODNEBJA 🔍

🌡️ Znanstveniki so ocenili, da pri segrevanju podnebja za samo stopinjo nekoč stoletne padavine dobimo že v povprečju na 78 let in pri stopnji ogrevanja +2 °C na 62 let.

🔺 Temperatura zraka v Evropi se je že povečala za 1,5 °C; predvidevamo, da se bo v naslednjih 40 letih ogrelo za vsaj še 2 °C. Toplejši zrak je namreč sposoben uskladiščiti več vodne pare.
⛆ Za vsako stopinjo Celzija, ko je zrak toplejši, vsebuje okrog 7 odstotkov več vodne pare. Padavinski procesi imajo zato na razpolago večjo zalogo vode, ko so izpolnjeni še drugi pogoji v ozračju. Vendar zveze niso tako preproste. Morda nas čakajo še močnejši nalivi.
🌀 Nad oceani močne padavine še narastejo, in to pri vsaki dodatni stopinji Celzija za kar 14 odstotkov. To pa so že skrb vzbujajoče razlike.

Naraščanje morske gladine
🌊 Učinek globalnega segrevanja je dvig gladine oceanov, saj se veča prostornina vode v oceanih. Na eni strani se povečuje količina vode zaradi taljenja ledu na kopnem, na drugi strani pa se morska voda segreva, s tem se ji zmanjšuje gostota in veča prostornina.
🔹 Če se morje, globoko 200 metrov, segreje za 1 °C, se gladina morja dvigne za 2,6 centimetra.
🔹 Če pa je za 1 °C segreta plast vode debela en kilometer, se gladina dvigne že za 13 cm.
🔺 Če bi se vsa morja na Zemlji enakomerno segrela le za 3 °C, bi se gladina dvignila kar za 240 centimetrov.

Oglej si posnetek Osvežilne fronte: pogovor s strokovnjakom, dr. Matjažem Ličerjem z Morske biološke postaje Piran (NIB), o globalnem segrevanju in dviganju morja.

(Če se posnetek ne prikaže samodejno, klikni tukaj.)

V posnetku izveš, zakaj se morje dviga in za koliko se je dvignila temperatura severnega Jadrana v zadnjih 20 letih. Ta dvig temperature je:
0 stopinj.
1–1,5 stopinje.
10–15 stopinj.
<< Nazaj
Stran 21
Psihosocialna podpora za otroke: Ob naravnih nesrečah prihaja tudi do hudih stisk otrok. Še posebej hudo je na prizadetih območjih, kjer otroci razmere doživljajo v vsej grozovitosti. Ti otroci potrebujejo pogovor, pomoč in podporo. Otroci imajo pravico do resničnih informacij o tem, kaj se dogaja v svetu, vendar so odrasli tudi odgovorni, da jih varujejo pred stisko. Optimizem in pozitivno vzdušje lahko otrokom prihrani travmatično doživljanje izkušnje.
RAVNANJE OB POPLAVAH

Kako ravnamo pred poplavo
🔹 Če živimo na območju, ki ga ogrožajo poplave, moramo poznati pot, po kateri se lahko umaknemo na višje ležeče mesto.
🔹 Družina morda ne bo skupaj v trenutku poplave, zato je pomembno, da se že prej dogovorimo, kateri prostor v domu je najbolj varen in kako bomo med seboj komunicirali.
🔹Pozorno spremljajmo opozorila hidrometeorološke službe in opazujmo naraščanje vode in znake plazenja tal.
🔹Preverite, ali slišite zvok sirene (prva sobota v mesecu) v hiši, stanovanju v različnih letnih časih.

Kako se lahko pripravimo na poplavo
✔️ Pripravimo si zalogo pitne vode in hrane, saj obstaja možnost, da bo kasneje preskrba motena.
✔️ Prav nam bodo prišli gumijasti škornji in rokavice ter vodoodporna oblačila. ✔️ Pripravimo tudi nujna zdravila, opremo za prvo pomoč, baterijsko svetilko, baterijski radijski sprejemnik, rezervne baterije in prenosno baterijo za mobilni telefon.

🎯 Na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje lahko najdemo napotke prebivalcem ob nesrečah, med njimi tudi napotke ob poplavah.

Česa ne počnemo, če se znajdemo na poplavljenem območju? Označi DVE stvari, ki ju NE SMEMO NAREDITI.
Počakamo na pomoč na strehi ali nekem visokem mestu.
Skočimo v vodo in hitro plavamo stran.
Pokličemo številko za klic v sili: 112.
Odidemo na sprehod ob reki, ki poplavlja.
<< Nazaj
Stran 22
Spletna stran Zavarovalnice Triglav o poplavah nudi koristne informacije o pripravah in ravnanju pred poplavo, med poplavo in po njej. Na voljo je tudi aplikacija Triglav Vreme, ki lahko pripomore k boljši obveščenosti o nevarnih vremenskih razmerah.
KORISTNE INFORMACIJE OB POPLAVAH

👀 Naj se kam odpravljamo ali pa smo doma, vedno je dobro, da spremljamo vreme. Še posebej pomembno pa je to, kadar vemo, da se bo vreme poslabšalo. Ker se lahko stanje hitro spreminja, je priporočljivo redno spremljanje hidrološke napovedi in opozoril. ARSO (Agencija Republike Slovenije za okolje) opozorila posreduje tudi v medijih.

🌦️ Uradna vremenska napoved za Slovenijo je Meteo.si. Tu je mogoče najti opozorila za primere dežja, neviht, snega, obalnih dogodkov in snežnih plazov.

⚠️ ARSO izdaja tudi opozorila v povezavi s stanjem voda (opozorila pred poplavami) na spletni strani www.arso.gov.si/vode/opozorila.

🌫️ Hidrološko stanje in napoved je na voljo na www.arso.gov.si/vode/napovedi. Prikazana je tudi stopnja
nevarnosti (opozorila): obsežne, silovite poplave; poplave; manjša razlivanja in običajne vodne razmere.

Oglej si spletno stran Zavarovalnice Triglav o poplavah, del Ustrezno ukrepanje pred poplavo, med njo in po njej.

V prikazu ukrepanja med poplavo izveš, da ko voda doseže hišni prag:
je čas za umik v višje nadstropje.
je čas, da vsi skupaj zbežimo iz hiše.
je čas, da vozilo premaknemo na višjo točko.

<< Nazaj
Stran 23
Odlično opravljeno.🙌 Vsi skupaj si želimo, da bi bili dobro pripravljeni na poplave in da bi jih čim manjkrat doživeli.🤞

NAGRADNO VPRAŠANJE
Oglej si spletno stran Zavarovalnice Triglav o poplavah, del
Ustrezno ukrepanje pred poplavo, med njo in po njej. Kaj prikazuje 2. korak v posnetku pred poplavo? Kaj si moramo pripraviti, da bomo med poplavo bolj pripravljeni na neprijazne razmere? Naštej tri stvari!
👉 Odgovor pošlji do 3. 11. 2023 na vesela.sola@mladinska-knjiga.si. Če boš med izžrebanimi tremi, ti bo naš podpornik, Zavarovalnica Triglav, podaril SUPER PAKET PRESENEČENJA.

Sicer pa lahko tudi z rešeno učno potjo prideš do lepe knjižne nagrade.:green_book: Seveda pa nam moraš prej zaupati svoje podatke. :smiley:

Ime: *
Priimek: *
E-mail: *
Osnovna šola:
Razred:

* obvezen podatek